Strengste salarisregime voor woningcorporatiebestuurders

Strengste salarisregime voor woningcorporatiebestuurders

Gepubliceerd op:

Minister Donner blijft erbij dat voor beloningen van bestuurders van woningcorporaties de Balkenendenorm als wettelijk maximum moet gelden. De corporatiewereld valt daarmee onder het strengste regime van de nieuwe wet. Nog ongeveer 5 procent van alle bestuurders heeft een salaris boven de Balkenendenorm. Vandaag stemt de Kamer over de wet.

Minister Donner blijft erbij dat voor beloningen van bestuurders van woningcorporaties de Balkenendenorm als wettelijk maximum moet gelden. De corporatiewereld valt daarmee onder het strengste regime van de nieuwe wet. Nog ongeveer 5 procent van alle bestuurders heeft een salaris boven de Balkenendenorm. Vandaag stemt de Kamer over de wet.

De WNT gaat de beloning normeren van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De wet schaart daaronder ook woningcorporaties. Het strengste regime wil zeggen dat de zogeheten ‘Balkenendenorm’ als maximum van toepassing is. Het betekent dat niet de eigen beloningscode – zoals de sector vorig jaar invoerde – maar de wet leidend wordt bij beloning van bestuurders. Het feit dat woningcorporaties staatssteun krijgen, is voor de minister een belangrijk argument om de beloning aan banden te leggen.

De salarissen van bestuurders van corporaties laten een dalende trend zien sinds de invoering van de beloningscode in 2010. Ook in die code is de Balkenendenorm het maximumsalaris. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de VTW en de NVBW. Alle bestuurders die sindsdien benoemd zijn, ontvangen een salaris conform de code.

Bron: aedesnet

Een greep uit ons leveranciersregister

Zegwaard Rioolbeheer B.V.
Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...
ATAG Verwarming Nederland
ATAG als uw langetermijnpartner
House-liner BV
Wilt u één aanspreekpunt die de meest economische en kwalitatieve oplossing biedt voor uw leidingproblemen ...