Woondiensten Aarwoude zet kwart woningbezit te koop

Gepubliceerd op:

Woondiensten Aarwoude gaat 550 woningen – ofwel een kwart van het totale woningbezit – verkopen. Daar komen wel weer 150 nieuwe woningen voor terug. Woondiensten Aarwoude voelt zich door het overheidsbeleid gedwongen scherpe keuzes te maken. Dat meldde de corporatie deze week in een toelichting op het ondernemingsplan.

Woondiensten Aarwoude gaat 550 woningen – ofwel een kwart van het totale woningbezit – verkopen. Daar komen wel weer 150 nieuwe woningen voor terug. Woondiensten Aarwoude voelt zich door het overheidsbeleid gedwongen scherpe keuzes te maken. Dat meldde de corporatie deze week in een toelichting op het ondernemingsplan.

 

Oplopende heffingen en belastingen en aan de andere kant de beperkingen bij het verhogen van huren, hebben Woondiensten Aarwoude doen besluiten om een fors deel van het woningbezit te verkopen. De corporatie gaat de 550 woningen verkopen aan zittende huurders of aan derden bij het leegkomen van de woningen. Met een Koopgarant korting probeert Woondiensten Aarwoude ook de middenkomens te interesseren die niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De nieuwe woningen vallen onder de segmenten sociale huur en woonzorgcomplexen. Vrije sectorwoningen denkt de corporatie de komende tijd niet meer te bouwen.

 

Alleen al in nieuwbouw investeert de corporatie de komende vier jaar bijna 43 miljoen euro. Op deze plannen zit een tekort van ruim 11 miljoen euro. Door de verkoop van woningen en door inzet van het eigen vermogen wordt dit onrendabel gefinancierd. Over vier jaar denkt de corporatie nog over 1850 sociale huurwoningen te beschikken. Het gaat daarnaast steeds meer vrije sector huurwoningen aanbieden voor middeninkomens.  De huren worden verhoogd op basis van de inflatie.

Een greep uit ons leveranciersregister


Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...