Eigen Haard biedt hulp aan huurders met lage inkomens

Eigen Haard biedt hulp aan huurders met lage inkomens

Gepubliceerd op:

Zo’n 1400 Eigen Haardhuurders met een langdurig laag inkomen en een in verhouding hoge huur, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar een tijdelijke korting op hun huur. De huurkorting varieert van een klein bedrag tot 126 euro per maand. Op deze manier wil Eigen Haard wonen in de stad betaalbaar houden voor de lage inkomens.

Huurders uit Amsterdam die in aanmerking komen voor een vermindering van de woonlasten hebben een laag inkomen (tot 120% van het sociale minimum) en een relatief hoge huur. Voor hen is wonen iedere maand een flinke kostenpost. Een hoge huur betekent huurprijzen boven € 592,55 voor 1 en 2 persoonshuishoudens en € 635,05 per maand voor 3 of meer persoonshuishoudens.

Regeling Passende Huur
Vanaf 1 augustus 2017 krijgen huurders die gebruik maken van de regeling een bijdrage van de gemeente voor hun hoge huur. Eigen Haard verrekent deze bijdrage direct in de maandelijkse huurlasten. De corporatie voert hiermee de regeling Passende Huur uit. Dit is een afspraak tussen de gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam.

Tegemoetkoming
De gemeente besloot vorig jaar Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur drie jaar tegemoet te komen. Vanaf 2019 dragen de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur. De regeling verlaagt de maandelijkse woonlasten van circa 8000 huishoudens in Amsterdam. Het kortingsbedrag is afhankelijk van de hoogte van hun huur en de huishoudsamenstelling.

Brief
Eigen Haardhuurders die mogelijk in aanmerking komen voor korting in 2017, kregen in mei een brief van de gemeente. Als zij toestemming hebben gegeven voor het delen van hun inkomensgegevens, hebben zij inmiddels een persoonlijk bericht gehad van Eigen Haard. In dit bericht staat of zij een huurkorting krijgen en hoe hoog die is.

Voorrang
Eenpersoonshuishoudens in Amsterdam met een minimuminkomen die wonen in een voor hen te dure sociale huurwoning van 70 m2 of meer, met minimaal 4 kamers, kunnen in de toekomst met voorrang in aanmerking komen voor een kleinere en goedkopere woning. Eigen Haard werkt deze regeling verder uit zet deze op WoningNet.

Na 2017 verder
De regeling gaat in 2018 en 2019 ook door. Huurders die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich in het najaar weer bij de gemeente melden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen wonen in een huis dat ze kunnen betalen, hetzij door inkomensgroei of door te verhuizen. De kortingsregeling geldt in eerste instantie alleen voor huurders in Amsterdam en wordt door de gemeente gefinancierd. De maatregel komt voort uit het Woonlastenakkoord en de prestatieafspraken die Eigen Haard met de gemeente Amsterdam maakte.

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...