Cyberaanval: wanneer is uw woningcorporatie aan de beurt?

Cyberaanval: wanneer is uw woningcorporatie aan de beurt?

Gepubliceerd op:

Als woningcorporatie bent u verantwoordelijk voor veilig en gezond wonen van veel mensen. Door te ontwikkelen, verhuren en onderhouden speelt u een belangrijk rol in het sociaal domein. Bewoners hebben er daarom veel belang bij dat de continuïteit van uw dienstverlening is gewaarborgd. Een incident of crisis heeft niet alleen impact op uw organisatie, maar ook op belanghebbenden. Er kan altijd iets gebeuren. Het gaat erom dat u zo goed mogelijk bent voorbereid en adequaat handelt om problemen snel op te lossen.

Kan uw dienstverlening altijd doorgaan?
Om de continuïteit van uw organisatie te kunnen waarborgen, moet u zich als corporatie steeds sneller aanpassen. Aan nieuwe ontwikkelingen zoals cybercrime en een structureel tekort aan personeel. Of aan acute problemen, zoals stroomuitval of het wegvallen van een belangrijke (IT-)leverancier. Wanneer u hiermee te maken krijgt, is de impact op (kwetsbare) huurders en partners meestal direct voelbaar. U wilt uw dienstverlening daarom ook onder bijzondere omstandigheden kunnen waarborgen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat als er nu een incident zou plaatsvinden...?
Weet u welke bedrijfsprocessen en ICT-applicaties essentieel zijn voor de voortgang van uw dienstverlening? Na hoeveel tijd komt u bijvoorbeeld in de problemen als het klantenportaal of het incassosysteem er opeens uitligt? Als er op dit moment een cyberaanval zou plaatsvinden, weet iedereen dan precies wie wat moet doen? Huurders, maar ook politici, media en andere stakeholders verwachten dat u als organisatie bent voorbereid op calamiteiten, en dat deze voorbereiding gericht en proportioneel is.

Begin met inzicht in uw risico’s
Pas als u in kaart heeft welke risico’s u loopt, kunt u nadenken over de optimale aanpak van een incident en reageert u op de goede manier op het moment dat er iets gebeurt. Zo zorgt u enerzijds dat de schade beperkt blijft en anderzijds dat de verstoring zo min mogelijk invloed heeft op belanghebbenden. Inzicht zorgt er dus voor dat u betere beslissingen neemt voor de toekomst van uw organisatie. Om die reden vragen veiligheid en crisismanagement om een strategische aanpak.

Integraal crisisplan en training
Een crisis raakt de hele organisatie. Daarom is het van belang één integraal crisisplan te hebben dat toeziet op alle onderdelen van uw organisatie, zoals voor communicatie, business continuïteit en IT. Het plan maakt duidelijk wat uw ambities zijn, welke risico's en scenario's u voorziet, hoe de crisisorganisatie eruitziet en welke randvoorwaarden er zijn, zoals training, oefening en benodigde capaciteit. Een goed crisisplan is niet het einddoel. Het gaat erom dat iedereen in crisistijd direct wat hem of haar te doen staat. Met trainingen en oefeningen bereidt u de organisatie voor op situaties die zich bijna nooit voordoen.

Wilt u aan de slag met crisismanagement?
Lees dan over de 4 grootste uitdagingen voor woningcorporaties op onze website. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de adviseurs en trainers van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). Zij helpen u graag met het inzichtelijk maken van uw kritieke processen en ondersteunen u tijdens en na een crisis op het gebied van veiligheid en crisismanagement.

Niek van As
Senior Adviseur Crisis- en Risicomanagement
E: n.vanas@cot.nl T: 06 - 2711 9413

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Smart Twin
Smart Twin helpt met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille ...
Vaillant Group Netherlands B.V.
Vaillant is een internationale marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie ...