Vooraf splitsen van woningbestand

Vooraf splitsen van woningbestand

Gepubliceerd op:

Facto Geo Meetdienst heeft een nieuw product ontwikkeld voor woningcorporaties die delen van hun woningbestand gefaseerd willen verkopen. De nieuwe aanpak verlaagt de kosten en vergroot de rechtszekerheid. Wij splitsen het proces in drie fasen:

Facto Geo Meetdienst heeft een nieuw product ontwikkeld voor woningcorporaties die delen van hun woningbestand gefaseerd willen verkopen. De nieuwe aanpak verlaagt de kosten en vergroot de rechtszekerheid. Wij splitsen het proces in drie fasen:

Fase 1: Opbouw meetbestanden en oppervlakteberekeningen
De eerste fase bestaat uit het inmeten van de toekomstige kadastrale grenzen en vindt plaats ter voorbereiding op de verkoop van de woningen. De inmeting vindt veelal plaats per complex. Met behulp van de meting worden de oppervlakten van de te verkopen percelen bepaald. De meting voldoet aan de eisen die het Kadaster stelt. Er wordt een kaart geleverd waarop de percelen en de oppervlakten staan afgebeeld.

Fase 2: Bestandbeheer
Deze bestaat uit het beheren van de digitale bestanden met de meetgegevens.

Fase 3 : Kadastrale splitsingen
In fase 3, kort voor de daadwerkelijke verkoop van een woning, wordt de splitsingsaanvraag, op afroep door de woningcorporatie door Facto Geo Meetdienst bij het Kadaster ingediend. Het perceel wordt gesplitst voordat de overdracht van de woning plaatsvindt. De levering van de juiste documenten aan het Kadaster en de voortgangsbewaking wordt geheel verzorgd door Facto Geo Meetdienst. De nieuwe kadastrale aanduidingen en de vastgestelde oppervlakten worden door Facto Geo Meetdienst aan de woningcorporatie en het notariaat doorgegeven.

VOORDELEN
De aanpak van Facto Geo Meetdienst heeft de volgende voordelen voor de woningcorporatie:

1. Lage meetkosten per woning doordat de meting per complex plaatsvindt.
2. Laag Kadastertarief door de splitsing vooraf en korting op kadastraal recht i.v.m. inmeting door derde.
3. Geen voorfinanciering van het kadastraal recht waardoor beperkte kosten worden gemaakt en er sprake is van minder rentelasten.
4. Geen onnodige kosten voor kadastraal recht voor de woningen die niet worden verkocht.
5. De interne kosten bij de corporatie zijn zeer beperkt doordat de aanwijzing in het terrein voor alle percelen gelijktijdig plaats vindt en doordat Facto Geo Meetdienst alle overige activiteiten, zoals de communicatie met het Kadaster en het notariaat, verzorgt.
6. De waardebepaling van de woningen kan mede worden gebaseerd op de juiste perceelsoppervlakten.
7. De rechtszekerheid wordt maximaal gewaarborgd:
* De kopers krijgen maximale duidelijkheid en zekerheid, de oppervlakten en de ligging van de grenzen op het moment dat de woningen worden aangeboden is bekend.

Facto Geo Meetdienst is een geodetisch ingenieursbureau met meerdere locaties die zorgen voor een landelijke dekking. Bij ons bedrijf werkt een enthousiast team aan het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden en het bewerken en presenteren van geodata. Facto Geo Meetdienst is een onafhankelijke specialist in de sector met een grote diversiteit aan opdrachtgevers

Facto Geo Meetdienst: uw partner op het gebied van perceelsplitsingen
Woningcorporaties kunnen door ons volledig worden ontzorgd voor de werkzaamheden die samenhangen met de kadastrale splitsing van een te verkopen woning. Door de omvang van Facto Geo Meetdienst en de ruime kadastrale kennis kunnen kwaliteit, continuïteit en korte levertijden worden gegarandeerd. Gezien de professionele en langdurige samenwerkingsrelatie tussen het Kadaster en Facto Geo Meetdienst is onze dienstverlening gestroomlijnd.

Een greep uit ons leveranciersregister

Unilin Insulation B.V.
UNILIN is al vele jaren een begrip in de bouwwereld en een grote Europese speler als het gaat om pasklare oplossingen ...
Polygon
Polygon is dé specialist in het schadeherstel en klimaatoplossingen ...
DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...