Vastgoedinspectie? Juist nu!

Vastgoedinspectie? Juist nu!

Gepubliceerd op:

Hebt u woningcomplexen of mutatiewoningen in uw bezit waar inspectie of onderhoud nodig is? Ook in deze bijzondere tijd kunnen de onderzoeken, ondanks de maatregelen rondom het coronavirus, doorgaan. De specialisten van BK ingenieurs zijn u graag van dienst met inspectie naar bijvoorbeeld asbest, Chroom-6, loden leidingen en legionella. Zij houden zich bij de inspecties strikt aan de maatregelen van de overheid die zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM.

Asbestinventarisatie
Om duidelijk in beeld te krijgen of er asbest aanwezig is de woningen heeft BK ingenieurs verschillende mogelijkheden. De meest toegepaste is de asbestinventarisatie. Aan de hand van het vooronderzoek voeren zij het veldwerk uit, dat bestaat uit visueel en indien nodig destructief onderzoek, monstername en analyse. Alle bevindingen leggen zij vast in het LAVS. Ze rapporteren de bevindingen in een adviesrapport, zodat u direct weet waar u aan toe bent.

Chroom-6
In de media is afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Chroom-6. Niet onterecht, want Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Dat kan in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Chroom-6 is van de jaren ’60 tot ’80 veelvuldig toegepast als toevoeging aan verf en coatings om bescherming te geven tegen roest en houtrot. Als de deeltjes loskomen door bewerking of slijtage, is de kans groter op blootstelling. In (vrijwel) leegstaande gebouwen kan BK ingenieurs veilig de inventarisatie uitvoeren en u de bevindingen rapporteren.

Lood in drinkwater
Onlangs liet de Gezondheidsraad weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage concentratie lood in het drinkwater schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht, vooral voor bewoners van oude huizen, zwangere vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen. Om de gehalten lood vast te stellen kunnen onze specialisten watermonsters nemen. Als uit analyse in het laboratorium blijkt dat er lood in het drinkwater aanwezig is, dan kunnen onze bouwkundigen de leidingen opsporen en u adviseren over (de wijze van) verwijderen of vervangen van de aanwezige binnenleidingen.

Legionellapreventie
In huizen die tijdelijk niet in gebruik zijn ligt de legionellabacterie op de loer. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 500 mensen aan de gevolgen van besmetting met deze bacterie. De legionellabacterie voelt zich thuis en vermeerdert zich eenvoudig in stilstaand water. Wanneer de leidingen weer in gebruik genomen worden, komen deze mee. Inname of inademing van kleine hoeveelheden bacterie kan al de veteranenziekte tot gevolg hebben. Bij kwetsbare mensen kan dit dodelijk zijn. Neem geen risico en laat onze monsternemer testen op de aanwezigheid van de bacterie. Indien deze wordt aangetoond, adviseert de adviseur van BK ingenieurs u over het gezond weer in gebruik nemen van de woningen.

Woningcorporatie Rochdale, woningbedrijf Velsen en Woningstichting Den Helder lieten onlangs verschillende onderzoeken uitvoeren. Wil u ook een onderzoek laten uitvoeren? Neem contact met de adviseurs van BK ingenieurs, zij helpen graag.

Hebt u vragen of behoefte aan advies, neem contact op met Simon Ras via 088 321 25 00.

Een greep uit ons leveranciersregister

ATAG Heating
ATAG als uw langetermijnpartner ...
Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels ...
C3 Living
Een (t)huis voor iedereen...