Aedes pleit voor afschaffen verhuurdersheffing

Aedes pleit voor afschaffen verhuurdersheffing

Gepubliceerd op:

Schaf de verhuurdersheffing af. Dat is de belangrijkste oproep aan politieke partijen van Aedes in de verkiezingsnotitie Wonen in Nederland 2017-2021. Daarin beschrijft Aedes de opgaven voor de sociale huisvesting de komende jaren.

Er liggen grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties een belangrijke rol bij kunnen spelen. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor huurders. Huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals toegelaten vluchtelingen en ouderen. Het energiezuiniger maken van woningen. Herstructurering en vernieuwing in stedelijke- en krimpgebieden.

Om aan al deze dingen te werken én tegelijkertijd de Nederlandse sociale woningvoorraad op peil te houden, moeten woningcorporaties flink investeren. “Daarom moet er na 2017 een einde komen aan de verhuurdersheffing”, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. “En als dat niet de politieke realiteit is, dan moet dit belastinggeld van huurders ten goede komen aan de sociale huisvesting. Bijvoorbeeld door een investeringsagenda op te stellen en corporaties die investeren minder heffing te laten betalen. Investeren in plaats van belasting betalen.”

In lijn daarmee roept Calon de politiek ook op om de vennootschapsbelasting voor corporaties af te schaffen. “Het is absurd dat we over sociale taken belasting moeten betalen. De scheiding tussen maatschappelijke en commerciële activiteiten is volgend jaar een feit, dat is het moment om deze belasting af te schaffen.”

Bron: Aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!
Sempergreen Group
Making the world a little greener every day ...