Levensloopbestendige woningen zonder energierekening

Levensloopbestendige woningen zonder energierekening

Gepubliceerd op:

De provincie Drenthe verleent € 149.000 subsidie aan woningstichting De Volmacht voor de ‘Wijk van de toekomst’ in Gieten. Met deze subsidie start de woningcorporatie een pilot om bijna 300 woningen energieneutraal en levensloopbestendig te maken. Het gaat om comfortabele woningen zonder energierekening, waarin bewoners door zorg- en welzijnsarrangementen langer zelfstandig en betaalbaar actief kunnen blijven. Daarnaast wordt onderzocht hoe het concept breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen.

De ‘Wijk van de toekomst’ is een gebied in de buurt van het centrum van Gieten met 140 huurwoningen en appartementencomplexen van De Volmacht. In het gebied staan nu nog niet-levensloopbestendige en matig geïsoleerde woningen. Het project legt een goede basis voor verduurzaming van deze woningen en maakt langer thuis wonen betaalbaar, ook bij groeiende zorgbehoeftes van de bewoners.

Proeftuin
De Volmacht gebruikt de subsidie voor de voorbereiding van de ‘Wijk van de toekomst’. Er komt een aanpak voor het opzetten van een samenwerkingsorganisatie tussen verschillende partijen uit de bouw, zorg en welzijn, natuur en milieu en de overheid. Het gebied is voor de gezamenlijke organisaties een proeftuin waarin concrete, haalbare concepten worden ontwikkeld voor toekomstbestendige woonsituaties.

Vergroten leefbaarheid
Gedeputeerde Stelpstra: “Door integrale concepten te ontwikkelen, verkleinen we de kans op desinvesteringen aanzienlijk. Niets doen is geen optie; woningen worden dan onverhuurbaar en onverkoopbaar, met leegstand en verpaupering tot gevolg. Dat komt de leefbaarheid natuurlijk niet ten goede. De uitvoering van dit proeftuingebied moet model komen te staan voor andere innovatieve oplossingen”.

Expeditie naar Energieneutraal wonen
De subsidierelatie van de provincie Drenthe met de woningstichting De Volmacht uit Gieten wordt aangegaan voor de periode maart 2017 tot en met december 2019. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Hierin is de provincie Drenthe met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.

Bron: Provincie Drenthe. Beeld: Woningstichting de Volmacht.

Een greep uit ons leveranciersregister

Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
DAB Pumps B.V.
DAB is al meer dan 40 jaar één van de belangrijkste spelers op de markt voor beheer en verplaatsing van...