Bedrijfslasten corporaties verder gedaald

Bedrijfslasten corporaties verder gedaald

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties hebben hun bedrijfslasten verder naar beneden gebracht. De beïnvloedbare bedrijfslasten daalden in 2015 met 8,5 procent, in totaal een verlaging van 190 miljoen euro. Het aantal betaalbare woningen steeg met 0,6 procent, ongeveer 11.000 woningen. Nieuwe huurders zijn meer tevreden dan vorig jaar. Dit blijkt uit de derde Aedes-benchmark.

In drie jaar tijd verlaagden corporaties hun bedrijfslasten per woning met 172 euro. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten en lagere incidentele lasten, waaronder minder reorganisatiekosten. Corporaties met meer dan 25.000 huurwoningen hadden in 2015 de laagste bedrijfslasten.

Huurders zijn gemiddeld meer tevreden over dienstverlening. Het oordeel van nieuwe huurders steeg van 7,3 naar 7,5. De scores van huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders bleven gelijk ten opzichte van 2014, respectievelijk 7,4 en 7,2. Huurders waarderen corporaties die begripvol en flexibel werken en verzoeken in één keer afhandelen.

In 2015 waren de gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per woning zo’n 2.000 euro, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing van huurders vallen onder instandhouding. Onderhoudskosten en investeringen in woningverbetering zijn sinds dit jaar gekoppeld aan de bouwperiode en het type van de woning. Dit geeft corporaties meer inzicht bij de planning en verbetering van onderhoud.

Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Dit jaar nemen 309 corporaties deel aan de Aedes-benchmark. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (97,5 procent) in de corporatiesector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

Bron: Aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...