Tilburg zet in op betaalbaar wonen

Tilburg zet in op betaalbaar wonen

Gepubliceerd op:

Corporaties, georganiseerde huurders en de gemeente Tilburg willen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Tilburg blijven. Daarvoor moet de voorraad in de periode 2015-2020 uitgebreid worden met 1600 woningen. De corporaties, georganiseerde huurders en de gemeente hebben daarover afspraken gemaakt.

Mensen met een erg laag inkomen komen als eerste in aanmerking voor de goedkoopste sociale huurwoningen. Er worden maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de voorraad sociale huurwoningen betaalbaar en beschikbaar blijft voor de mensen die van deze woningen afhankelijk zijn. De drie partijen gaan proberen de doorstroming te bevorderen. Als dat lukt kunnen er extra betaalbare huurwoningen vrij komen. Voor huurders die met inkomensondersteuning en een goedkopere woning onvoldoende geholpen zijn, zoeken de gemeente en de corporaties een maatwerkoplossing. Ze gaan het komende jaar bekijken hoe dat het beste kan.

En er is afgesproken dat huizen die nieuw gebouwd worden, energieneutraal zijn. Dat betekent dat een woning net zoveel energie verbruikt als dat die produceert. De corporaties gaan net als nu verder met het verduurzamen van bestaande woningen. Dit proberen ze bij een deel van de woningen zo goed te doen dat de energierekening op nul euro uitkomt. Deze manier van verduurzamen zijn de gemeente en de corporaties al aan het uitproberen. Daarnaast start de gemeente een project voor de financiering van het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen.

Wat betreft het thema zelfredzaamheid is afgesproken dat de corporaties voldoende en betaalbare woningen leveren om zelfstandig wonen vanuit zorgorganisaties te ondersteunen. Daarbij is het van belang dat er geschikte huizen zijn en voldoende woonbegeleiding. Corporaties en gemeente moeten hier samen voor zorgen, net als voor de leefbaarheid in de wijken. De afspraken staan in het nieuwe Convenant Wonen 2015-2020. Ze zijn mede gebaseerd op de Woonvisie 2015. Daarin staat welke trends er op het gebied van wonen in Tilburg zijn.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solesta® 2.0
Verduurzaam uw woning met een zonneboiler en zet gratis zonnewarmte om in warm kraanwater ...
Flamco B.V.
Wij bieden succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie ...
Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V.
Optimale tevredenheid van opdrachtgevers en huurders ...