AVG en Blockchain veranderen Documentmanagement

AVG en Blockchain veranderen Documentmanagement

Gepubliceerd op:

Documentmanagement is een vakgebied dat volop in beweging is en constant vernieuwt. Om deze vernieuwingen en bewegingen bij te kunnen houden, ondersteunt Company Tesuji woningcorporaties in efficiënt digitaal samenwerken. Wij helpen bij het ontsluiten van (vastgoed) archieven, inrichten van nieuwe klantportalen, toepassing van de Europese wetgeving en herinrichting van processen en systemen.

Hierdoor kan uw organisatie de vernieuwingen volgen en vooroplopen in de huidige digitale wereld. Enkele voorbeelden waar wij onze opdrachtgevers mee helpen zijn:
  • Door veranderende wet- en regelgeving kan het voorkomen dat bestanden die vroeger bewaard mochten blijven, nu na een bepaalde tijd vernietigd moeten worden. Ook kan het voorkomen dat te vernietigen documenten uitmaken van bestanden die deels bewaard moeten blijven. Deze kunnen dan gesplitst worden. Company Tesuji ondersteunt organisaties AVG-proof te maken waardoor uw organisatie in lijn blijft met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Blockchain vormt een steeds belangrijker onderdeel van documentmanagement. Door betaalverzoeken, informatie-tegels/links, QR-codes, digitale handtekeningen en waarmerken aan documenten toe toevoegen veranderen processen in de gehele organisatie drastisch. Company Tesuji ondersteunt zaak- en taakgericht werken waarin klanten, burgers en bedrijven hun dossier inzien en aanvullen. Hierdoor wordt efficiënt en klantgericht werken mogelijk gemaakt.
  • Berichten en documenten uit klant- en medewerkers portalen, webformulieren en e-mail worden door u gelezen, doorgestuurd, beantwoord en opgeslagen. Het is van belang zorgvuldig met deze processen om te gaan. Company Tesuji helpt organisaties bij het verlenen van toegang aan diegene die het document mag inzien, beschermt u tegen ongewenste pottenkijkers en stelt u in staat met externe partijen samen een project uit te voeren.
Company Tesuji
Company Tesuji maakt organisaties efficiënter op gebied van digitaal samenwerken. Onze specialisatie ligt bij woningcorporaties en wij werken ook voor trustkantoren, industrie, waterschappen en veiligheidsregio’s. Wij adviseren over en implementeren een optimale document- en informatiestroom binnen de organisatie en tussen de organisatie en haar omgeving. Zo kunnen uw medewerkers klantgericht, snel en goed kunnen samenwerken.

Wij zoeken naar de optimale oplossing waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van dat wat er al is. We verdiepen ons in het vraagstuk van de klant, van de werkvloer tot de individuele medewerkers, en bekijken hoe het gewenste resultaat zo duurzaam mogelijk tot stand komt.

Kan uw organisatie ondersteuning gebruiken op het gebied van documentmanagement, digitaal samenwerken en het AVG-proof maken van de organisatie? Neem contact met ons op per mail (info@companytesuji.com) of telefoon (06-53818160) en wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Ubbink BV
Alles in huis voor een compleet dakadvies!