Wooncoöperatie krijgt plek in woonbestel

Wooncoöperatie krijgt plek in woonbestel

Gepubliceerd op:

De wooncoöperatie waarin bewoners hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven.

Hiermee voert minister Blok (Wonen) zijn toezegging aan de Eerste Kamer uit om de wooncoöperatie wettelijk te verankeren. Het moet de zelforganisatie van bewoners verder stimuleren, in aanvulling op de initiatieven die er al zijn. Het voorstel van de minister gaat in eerste instantie over een vorm waarbij zittende huurders de woning van hun woningcorporatie kopen. De corporatie kan een vordering op de woning houden als (volledige) financiering via een reguliere hypotheek niet lukt.

De aspirant-kopers en huurders vormen samen de wooncoöperatie die het onderhoud en het beheer zelf kan regelen of  kan overdragen aan de woningcorporatie. Ook moet er een coöperatieplan worden opgesteld waarin staat hoe het onderhoud en beheer vorm krijgt en tegen welke voorwaarden de woningcorporatie woningen aan de leden verkoopt. De bedenktijd die nu geldt bij verkoop aan zittende huurders wordt verlengd. Aspirant-kopers hebben zo meer tijd om een wooncoöperatie te vormen. Het voorstel is dat de woningcorporatie bijdraagt aan de kosten van het oprichten van een wooncoöperatie.

Een greep uit ons leveranciersregister

DLR Adviesgroep BV
DLR Adviesgroep is uw adviseur in liften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties én deuren ...
Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...
Dakmerk
DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken ...