Huurexplosie dreigt in regio Amsterdam

Gepubliceerd op:

De maatregel van minister Donner om huurhuizen in schaarstegebieden extra woningwaarderingspunten te geven, kan grote gevolgen krijgen voor de regio Amsterdam.

In Landsmeer krijgt 93 procent van de corporatiewoningen er 25 punten bij (omdat de WOZ-waarde boven 2.900 euro per m2 ligt). In Amsterdam geldt dit voor 60 procent en in Amstelveen voor 54 procent. 

De andere woningen in deze regio krijgen er 15 punten bij. De extra punten maakt het voor verhuurders mogelijk, de huur bij huurderswisseling fors op te trekken, tot wel 120 euro per maand.

Grote verschillen tussen stadsdelen

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties  die deze berekeningen maakte, heeft ook de gevolgen voor de diverse stadsdelen in Amsterdam becijferd. Daaruit blijkt dat de verschillen groot zijn, met name tussen de stadsdelen binnen en buiten de ´ring´ (de A10). In stadsdeel Centrum heeft 98 procent van de corporatiewoningen een WOZ-waarde boven 2900 euro per m2, en in Zuid-Oost slechts 3 procent.

Mogelijk 36 procent geliberaliseerd

Door de toevoeging van 15 of 25 punten kan bij nieuwe verhuringen de maximale huur worden verhoogd. De Federatie heeft berekend dat momenteel slechts 2 procent van de corporatiewoningen een huur boven de ´liberalisatiegrens´ van 652,52 euro heeft. Deze huizen hebben meer dan 142 punten en kunnen ‘geliberaliseerd’ worden verhuurd in de vrije sector. In het huidige puntenstelsel  zou 12 procent van de Amsterdamse corporatiewoningen geliberaliseerd mogen worden. Door de nieuwe maatregel kan dit percentage stijgen naar 36 procent. Omdat veel woningen binnen de ring klein zijn, komen ze ook met het voorstel van Donner toch niet in aanmerking voor liberalisering.

Veel kritiek

Er is veel kritiek op Donners voorstel. De Woonbond en Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vinden het een onzalig plan. ´Ik had van deze minister, toch een zeer intelligente man, iets beters verwacht. Eerst moest in heel Nederland de huur omhoog, nu zijn tien regio’s de klos. In Groot Amsterdam gaat de woningmarkt op slot, ontstaat segregatie tussen rijk en arm en lopen de woonlasten zwaar op´, zegt voorzitter Frans Ligtvoet van de HA in het Amsterdamse woonmagazine NUL20. Ook wethouder Freek Ossel van Amsterdam deelt die vrees. ´Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen.´

Bron: Woonbond

Een greep uit ons leveranciersregister

Roto dakramen
Beter Roto. Omdat de beste BENG-waardes enkel gehaald worden met professionele producten ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Zwamtotaal
Zwamtotaal heeft grip op al uw zwamproblemen en andere houtaantasters ...