‘Gemeenten en corporaties moeten innoveren in netwerksamenleving’

‘Gemeenten en corporaties moeten innoveren in netwerksamenleving’

Gepubliceerd op:

De rol van gemeenten verandert steeds meer tot bemiddelaar en spil in lokale netwerken. Dat concludeert ABN AMRO in de Visie op Gemeenten, Onderwijs en Woningcorporaties. Gemeenten kunnen hierbij als gids fungeren voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers die innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Gemeenten staan voor grote uitdagingen in het sociale domein. Steeds meer kerntaken worden bij lagere overheden neergelegd, terwijl een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Tegelijkertijd tekenen de eerste contouren van een netwerksamenleving zich af. Hierdoor wint het vermogen om samen te werken, samen te leren en samen te leven aan belang.

De nieuwe Woningwet bindt woningcorporaties aan een strikt regime, met een afgebakend takenpakket en strenge regels op het terrein van governance. ABN AMRO benadrukt dat corporaties terug moeten naar hun kernopdracht: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Bovendien voorziet de wet in een sterkere rol voor gemeenten en huurders bij de totstandkoming van prestatieafspraken. Corporaties moeten gemeenten meer inzicht geven in hun activiteiten en de financiële onderbouwing hiervan. Huurderorganisaties mogen hierbij ook hun stem laten gelden en krijgen onder meer instemmingsrecht over fusies. Hierdoor komen corporaties volgens ABN AMRO voor nieuwe strategische keuzes te staan. Zij moeten nadenken over een nieuw verdienmodel en hun financieringsruimte. Ook hierover moeten ze de dialoog aangaan met gemeenten en huurders.

“De publieke sector staat voor nieuwe uitdagingen, waarbij zowel gemeenten als het onderwijs en woningcorporaties hun organisatie op een andere leest moeten schoeien. Dit vraagt om nieuwe keuzes voor de toekomst. Met als belangrijkste gemene deler dat een focus op innovatie en professionalisering onontkoombaar is en oude structuren moeten worden losgelaten. Het vermogen om samen te werken, samen te leren en samen te leven moet omhoog”, vertelt Eric Zwaart, Sector Banker Public van ABN AMRO. “Dit kan vorm krijgen door verbinden. In het verbinden van de burger, het lokale bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld schuilt de grootste kracht van gemeenten. Voor woningcorporaties komt het er op aan dat zij zichzelf hervinden en de verbinding zoeken met gemeenten en huurders om hun bestaansrecht in de eigen woningmarkt opnieuw te verdienen.”

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?