Fusie Woningcorporaties Talis en WoonGenoot

Fusie Woningcorporaties Talis en WoonGenoot

Gepubliceerd op:

Talis en WoonGenoot hebben goedkeuring ontvangen van de minister om per 1 januari 2022 te gaan fuseren. De huurdersbelangenorganisaties Accio en Omslag, gemeenten, het WSW en de ondernemingsraden hadden eerder al ingestemd met of positief geadviseerd over de voorgenomen fusie.

Marc Snippert, voorzitter van huurdersvereniging Omslag: “Een kleine corporatie met korte lijnen en direct contact is prettig, maar in de toekomst is het voor een kleine corporatie zoals WoonGenoot steeds moeilijker om te investeren in opgaven zoals nieuwbouw en in goede en duurzame woningen.” Riek Janssen, voorzitter van huurdersvereniging Accio. “Ook al verandert er voor huurders van Talis niet veel, het samengaan gaat ook voor hen voordelen opleveren. Zo hebben we als huurdersverenigingen nu al samen bereikt dat het servicefonds beter wordt voor alle huurders.”

WoonGenoot (1.500 woningen) benaderde Talis (14.000 woningen) eind vorig jaar om de haalbaarheid van een fusie te onderzoeken. Als kleine corporatie is WoonGenoot te klein om ook op middellange termijn bij te kunnen dragen aan de volkshuisvestelijke vraagstukken in de stad. In februari ondertekenden beide corporaties de intentieovereenkomst en ging het fusieonderzoek van start. Ben Wouters, interim-bestuurder WoonGenoot: “De goedkeuring van de minister, in deze vertegenwoordigd door de Autoriteit woningcorporaties, is een belangrijke mijlpaal die de weg opent naar de integratie van beide organisaties.”

Focus op betaalbaarheid en dienstverlening
Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “De afgelopen maanden voerden we open gesprekken met elkaar en met de huurdersverenigingen. We vonden elkaar in de focus op betaalbaarheid, het zichtbaar en aanwezig zijn in wijken en de aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening. Op punten waarop we verschillen, kunnen we van elkaar leren. We combineren het goede van beide organisaties, zodat we het straks nog beter doen voor huidige en toekomstige huurders.”

Een belangrijke meerwaarde voor de fusie is de aanpak van het vastgoed. De woningen van beide corporaties liggen in een aantal wijken naast elkaar, zoals Hatert, Meijhorst, Lindenholt en Nijmegen-Noord. Met grote vraagstukken als de druk op de woningmarkt, verduurzaming, leefbaarheid en het aantal toenemende bewoners met een zorgvraag liggen hier kansen om samen het goede te doen voor de huurders en de stad.

Vervolg
De komende maanden wordt het proces om te komen tot een fusie voortgezet. Twee corporaties samenvoegen heeft aandacht nodig. Denk aan het overzetten van gegevens, maar ook het in beeld brengen van contracten en de dienstverlening op elkaar laten aansluiten. Daarnaast werken de corporaties nog aan de laatste formaliteiten op weg naar het tekenen van het daadwerkelijke fusiebesluit.

De corporaties gaan vanaf 1 januari 2022 verder onder de naam Talis. Huurders, woningzoekenden en relaties ontvangen tijdig bericht over de veranderingen.

Een greep uit ons leveranciersregister

ATAG Heating
ATAG als uw langetermijnpartner ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...