'Sturen op Woonlasten' beschrijft experiment woonlastenvraagstuk

'Sturen op Woonlasten' beschrijft experiment woonlastenvraagstuk

Gepubliceerd op:

De G32 en Energiesprong hebben samen met vijf gemeenten de eerste fase van het experiment ‘Sturen op Woonlasten’ uitgevoerd. De publicatie `Sturen op Woonlasten' beschrijft de ervaringen en lessen uit het experiment dat draait om een integrale aanpak van het woonlastenvraagstuk.

De betaalbaarheid van wonen in Nederland staat onder druk. Voor een groeiende groep huishoudens staan vaste lasten niet meer in verhouding tot hun besteedbaar inkomen. Betaalbaarheid van wonen gaat niet alleen over huur of hypotheek, maar ook over energie, belastingen en heffingen, zelfredzaamheid van bewoners, het hypothecaire stelsel, zorg- en werk gerelateerde uitkeringen en nog vele andere onderwerpen.

De urgentie en complexiteit van het woonlastenvraagstuk waren voor Energiesprong en de G32 aanleiding om de handen ineen te slaan. Aan het einde van het project is er ervaring opgedaan met integraal werken en zijn knelpunten aan de kaak gesteld en zijn er opschaalbare oplossingen ontwikkeld waardoor stijgende woonlasten geen (onoverkomelijk) probleem meer zijn.

Vijf gemeenten met elk hun eigen specifieke woonlastenvraagstuk startten in de eerste helft van 2014 met het Woonlastenexperiment. Zij deden tijdens het traject waardevolle ervaringen op. Hoe verzamel je bijvoorbeeld data over geldstromen? Met welke maatschappelijke partners kan je samenwerken om tot een gezamenlijke oplossing te komen? De verschillende woonlastenvraagstukken, voorbeelden, ervaringen, bijeenkomsten, obstakels en nieuwe mogelijkheden zijn input geweest voor de publicatie 'Sturen op Woonlasten'.

Het vervolg van het Woonlastenexperiment staat in het teken van de ontwikkeling van renovatieproposities die woonlasten beheersbaar maken in de toekomst. Deze proposities worden ontwikkeld op basis van de opgedane kennis binnen het eerste deel van het experiment en zijn geselecteerd op de repeteerbaarheid in vele gemeentes. Waar de inspanningen van de G32-gemeenten in het eerste deel centraal hebben gestaan zal Energiesprong zich in het tweede deel, dat is gestart in het najaar van 2014, in samenwerking met de Woonlastengemeenten inzetten voor het vinden van geschikte woonproposities.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...