Tweede Kamer stemt in met nieuwe Woningwet

Tweede Kamer stemt in met nieuwe Woningwet

Gepubliceerd op:

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de novelle op de herziene Woningwet. De Kamer bracht nog een aantal belangrijke wijzigingen aan op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen en wie daar toezicht op houdt. Minister Blok wil de wet per 1 juli 2015 laten ingaan.

Veel amendementen van de Kamer zijn het gevolg van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Er komt een onafhankelijke woonautoriteit waaronder zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht komt te vallen. Die wordt ingericht volgens het inspectiemodel, met de minister als eindverantwoordelijke.

Een algemeen instemmingsrecht voor huurders bij beleidsbeslissingen van woningcorporaties ging de Tweede Kamer te ver. Wel zijn diverse wijzigingsvoorstellen aangenomen waardoor de positie van huurders wordt versterkt. Zo krijgen huurders instemmingsrecht bij fusie (uitgezonderd bij acute financiële redding) en het aangaan van verbindingen. Ook krijgen zij voortaan meer informatie over de financiën en investeringskracht van woningcorporaties en mogen zij informatie opvragen bij toezichthouders.

De gemeente toetst of de leefbaarheidsactiviteiten van een corporatie passen bij de prestatieafspraken. Door de lokale beoordeling van deze activiteiten is maatwerk beter mogelijk. De markttoets in herstructureringsgebieden wordt vereenvoudigd. Als de grond hier al in bezit is van een woningcorporatie, is een markttoets niet noodzakelijk wanneer de corporatie woningen sloopt om daar niet-DAEB-woningen terug te bouwen.

Woningcorporaties met een jaaromzet onder 30 miljoen euro met een klein aandeel niet-DAEB-bezit (maximaal 5 procent van de jaaromzet) hoeven hun activiteiten niet administratief te scheiden. Zij kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten aan het einde van het jaar. Deze maatregel heeft betrekking op ongeveer 65 procent van de woningcorporaties.

De Kamer verwierp het amendement van de PvdA om de bedrijfslasten van corporaties te maximeren. Wel is een motie van het CDA aangenomen om een jaar na inwerkingtreding van de wet de Aedes-benchmark te evalueren. En te zijner tijd zo nodig deelname voor alle corporaties verplicht te stellen. De Kamer nam verder een motie aan die stelt dat het salaris van directeur-bestuurders van corporaties onder de CAO thuis horen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Thercon
Heating. Cooling. Caring ...
Icynene Europe
Een Canadees bedrijf gespecialiseerd in gespoten thermische isolatie ...
HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...