Efficiënt ketelonderhoud in projecten (gratis webinar)

Efficiënt ketelonderhoud in projecten (gratis webinar)

Gepubliceerd op:

Beheer en onderhoud van verwarmingsinstallaties in projecten, zoals voor woningbouwcorporaties en VVE’s, kan veel effectiever. Corporaties, woningeigenaren en installatiebedrijven kunnen met een gedegen aanpak voor ketelbeheer en onderhoud de technische levensduur waarmaken, onderhoudskosten verlagen, de veiligheid vergroten, maar bovenal gebruikers meer comfort en minder klachten bieden.

Deze kwesties worden aangesneden in het Bouwwebinar ‘Efficiënt ketelonderhoud in projecten’. Dit online seminar houdt Eisma Bouwmedia in samenwerking met AWB op dinsdag 14 juni (12.30-13.30 uur). Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven. In het webinar krijgt de kijker inzicht in de techniek en organisatie van een effectief ketelbeheersplan, en worden praktijkvoorbeelden en tips gedeeld.

Kosten over totale levensduur
De herziene Woningwet heeft veel teweeggebracht bij woningcorporaties. Ze worden gedwongen tot bezuinigingen, terwijl de kwaliteitseisen aan een woning steeds hoger worden. Bij renovatieprojecten wordt dan ook terecht kritisch gekeken naar de kosten van nieuwe ketels en de omgeving waarin deze moeten functioneren. Toch verbleekt de investering in het toestel bij het geld dat gemoeid is met de beheerskosten over de totale levensduur van een toestel. Belangrijke vraag in het webinar is dan ook: hoe kan deze Total Cost of Ownership (TCO) worden verlaagd?

Samenwerking is nodig
Hierbij zal er veel aandacht zijn voor de ketensamenwerking tussen woningcorporatie, installateur/servicebedrijf en ketelfabrikant. Hoe en onder welke voorwaarden kunnen deze partijen gezamenlijk bijdragen aan lagere onderhoudskosten, zonder aan kwaliteit in te boeten?
Ook wordt aandacht besteed aan kritische onderhoudspunten, komt het thema veiligheid aan de orde en wordt gekeken op welke manier cv-ketels zich nog kunnen ontwikkelen om beter beheersbaar te worden. Daarnaast zullen verschillende visies en ontwikkelingen op het gebied van ketelonderhoud de revue passeren, zoals beheer op afstand.

Sprekers
Deze onderwerpen zullen worden belicht vanuit de driehoek ketelfabrikant, servicebedrijf en woningcorporatie. Te beginnen met Peter Schilder, die als hoofd service werkzaam is bij de Vaillant Group. Hoe kan een ketelfabrikant van toegevoegde waarde zijn bij een onderhoudstraject? Verder zullen Peter de Roock van servicebedrijf Energiewacht en René Bouman, inkoper bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder, aan het woord komen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de beheerskosten van cv-ketels naar beneden kunnen worden gebracht dankzij effectieve samenwerking.

Doelgroep
Dit webinar is interessant voor woningcorporaties, gebouweigenaren, servicebedrijven, installateurs, adviseurs en technisch beheerders.

Inschrijven
http://www.bouwwebinar.nl/nieuws/efficient-ketelonderhoud-projecten-gratis-webinar/1773/

Een greep uit ons leveranciersregister

Pre-Lite
Pre-Lite levert een breed assortiment hoogwaardige LED armaturen tegen de scherpste prijs in Nederland ...
Hagemans Vastgoedonderhoud
Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...