Zorgvastgoeddag Care 2024

Zorgvastgoeddag Care 2024

Gepubliceerd op:

Zorgvastgoed dekt eigenlijk de lading niet meer. De uitdagingen in vastgoed zijn niet beperkt tot het domein zorg of wonen. Vastgoed speelt een cruciale rol bij de transformatie van de ouderenzorg, bij het anticiperen op de vergrijzing, bij het creëren van gezonde steden en wijken en een veilige, fijne omgeving voor kwetsbare mensen.

Door gemeenten, zorgorganisaties en door woningcorporaties zal er de komende jaren flink geïnvesteerd worden in nieuwe woon(zorg)-faciliteiten en in de herontwikkeling van bestaand vastgoed. Belangrijk uitgangspunt is het kunnen blijven leveren van professionele zorg aan kwetsbaren. Maar nog belangrijker is hoe we met elkaar gaan samenwerken, we nieuwe wegen vinden en ‘de zorg’ terugbrengen in de gemeenschap.

Op de zorgvastgoeddag care op 22 mei as. kijken we verder dan ‘zorgvastgoed’. Maar liefst 20 sprekers bieden deelnemers een vernieuwend perspectief op het maatschappelijk vraagstuk van zorg en wonen.

Wat kunt u verwachten?
Openingsspreker Hans Adriani weet als geen ander de cruciale rol van de fysieke ruimte bij de transformatie van ouderenzorg te duiden. Met zijn aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen ondersteunt hij het rijk, gemeenten, corporaties en zorginstellingen.

Prof.dr.ir. Masi Mohamadi doet al jaren onderzoek naar ‘de empatische woonomgeving’. Ze vertelt over de resultaten uit ‘Empathic Livinglabs’ en welke ontwerpprincipes en innovaties nu écht bijdragen aan het behoud van zelf- en samenredzaamheid.

De 25-jarige zorgvernieuwer en humanitair activist, Teun Toebes, zal het congres met zijn aanstekelijke bevlogenheid afsluiten. Hij neemt deelnemers mee in de toekomst van de zorg en de rol die vastgoed hierin speelt. ‘Alleen als we de mens met dementie als mens blijven zien, zal hij nooit verdwijnen.’

Inspirerende voorbeelden
Gedurende de dag geven we ruimte aan verschillende praktijkverhalen. Zoals het Amandelpark, waar het persoonlijke leven van bewoners centraal staat in een inclusief totaalconcept. Of ontdek Zuiderschans, een woonlocatie voor mensen met en zonder zorgvraag, waar buurtverbinders een belangrijke rol spelen. Laat je inspireren door de samenwerking en verbinding tussen Firda vakonderwijs en ziekenhuis Nij Smellinge of het missie-gedreven verhaal van Dichterbij en hoe zij Ieder mens is een mooi mens weten te vertalen naar huisvesting.

Waar en wanneer
De Zorgvastgoeddag Care 2024 wordt gehouden op woensdag 22 mei in het congrescentrum op Landgoed De Horst in Driebergen. Meer informatie is te vinden op www.zorgvastgoeddag.nl. Daar kun je je ook aanmelden.


Een greep uit ons leveranciersregister

Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...