Asbestsanering bij mutaties

Asbestsanering bij mutaties

Gepubliceerd op:

Wanneer een woning wisselt van huurder, is dit voor woningcorporaties een uitgelezen moment om te controleren op asbest en om noodzakelijk onderhoud te plegen. Vlasman BV kan dit hele proces uit handen nemen, van de inventarisatie en de sanering tot de vrijgave en het bouwkundig herstel. Voor veel corporaties voeren wij deze werkzaamheden op contractbasis uit, waarbij wij als partner meedenken over het mutatiebeleid, de organisatie en de verantwoording.

Uitvoeren en ontzorgen
Vlasman is al vele jaren landelijk actief in de asbestsanering. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij alle stappen in het proces uitvoeren en coördineren. Ons bedrijfsbureau zorgt er dan voor dat alle acties zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, zodat de doorlooptijd verkort wordt. Uiteraard is het ook mogelijk om Vlasman alleen voor de sanering zelf in te schakelen, en dan werken wij snel en goed samen met de betrokken aannemer. Onze toegevoegde waarde reikt verder dan de uitvoering alleen. Wij ondersteunen bij de voorbereiding, de communicatie en de standaardisering van het mutatieproces, en leveren alle benodigde managementinformatie om het proces te stroomlijnen.

Snel schakelen
Bij een mutatie is het belangrijk dat alle betrokken partijen goed op elkaar zijn ingespeeld. Zodra de woning leeg staat, neemt een onafhankelijk inventarisatiebureau de situatie op. Zij baseren zich enerzijds op visuele waarnemingen en anderzijds op lucht- en materiaalmonsters. Op basis van het inventarisatierapport worden de te verwijderen bronnen aangegeven op het opdrachtformulier. Vlasman doet vervolgens de sloopmelding bij de gemeente, en stelt het werkopnameformulier op met daarin de benodigde bezetting en de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Vijf dagen na de sloopmelding kan de sanering starten.

Brede expertise en ervaring
De sanering kan zowel constructief asbest betreffen, bijvoorbeeld in rioleringen, standleidingen of spouwstroken, als asbesthoudende materialen die door huurders zijn aangebracht, zoals vloerzeilen. Vlasman heeft de expertise in huis om al deze asbestbronnen te verwijderen. Wij zijn ervaren in het toepassen van containments, waardoor de ruimte voldoet aan de vereiste luchtkwaliteit. Bij vervuilde kruipruimten zetten wij de vacuüm-unit in, die de asbesthoudende materialen veilig afzuigt en verpakt. Alles gebeurt uiteraard volgens de wettelijke vereisten, zodat de eindcontrole door het gecertificeerde vrijgavelaboratorium ook daadwerkelijk tot vrijgave leidt en de aannemer snel kan beginnen.   

Capaciteit en kwaliteit
Met zo’n dertig saneringsploegen en veel eigen, innovatief materieel heeft Vlasman de capaciteit om snel te handelen bij mutatieonderhoud. Wij werken samen met alle partijen die de corporatie aanwijst, maar hebben ook onze eigen netwerk om het hele proces te begeleiden. Wanneer het nodig is, kan Vlasman alles regelen, zodat het belang van een snelle doorverhuur gediend wordt. Naast onze snelheid van handelen staan wij ook voor de kwaliteit van onze saneringen. Uiteraard wordt deze gecontroleerd door het vrijgavelab, de omgevingsdienst en de arbeidsinspectie, maar regelmatig huren wij ook zelf externe partijen in die onze kwaliteit monitoren en bewaken. Zo bent u altijd verzekerd van een veilig proces en een duurzaam resultaat.Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Berenschot Search
Grondlegger van vooruitgang ...