Nieuwe afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders

Nieuwe afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders

Gepubliceerd op:

Het Apeldoorns college heeft samen met de woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen.

Wethouder Sandmann is content met de afspraken: “Als college zijn wij tevreden met het resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn”.

Woonagenda
De gemeente Apeldoorn heeft haar woonbeleid vastgelegd in de Woonagenda. Daarnaast zijn ook de ambities die de gemeente heeft op het gebied van het energieverbruik nog nadrukkelijker in de prestatieafspraken verwerkt. Op termijn wil Apeldoorn een energieneutrale gemeente zijn, wat betekent dat de gemeente evenveel energie opwekt als het verbruikt.

Verduurzaming
Het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties, samen eigenaar van ongeveer een derde van alle woningen in Apeldoorn, speelt hierin een belangrijke rol. Bijkomend voordeel voor huurders: een energiezuinige woning betekent ook een lagere energierekening en meer wooncomfort.

Totale woonlasten
Eén van de afspraken met het oog op betaalbaarheid is dat alle partijen samen naar de totale woonlasten voor een huishouden kijken. Corporaties geven daarbij voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden. Daarnaast hebben de woningcorporaties hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken, is gemiddeld energielabel B in 2021.

Openbare ruimte
Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen, is eerder een overleg gestart tussen de regisseurs van de openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid van alle partijen en wordt dus voortgezet. Verder worden vergunninghouders in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten.

Aanbod-vraaganalyse
Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. De rode draad hierbij is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.

Een greep uit ons leveranciersregister

Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...
Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...
Weikhoplex
De nieuwe generatie dak- en gevelprofielen ...