Chroom-6 in beeld

Chroom-6 in beeld

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties voorzien vele mensen van een betrouwbare en veilige woningomgeving door het gehele land. Maar hoe veilig is deze woning nu echt? Neem nou het gevaar van chroom-6 of de overige zware metalen binnen de woning.

Woningen die voor 2017 gebouwd en of gerenoveerd zijn, kunnen chroom-6 houdende verf of coatings bevatten en daarom is onderzoek tijdens wisseling van bewoners bij mutatie noodzakelijk. U wilt als woningcorporatie de nieuwe bewoners toch niet opzadelen met uw onwetendheid van mogelijk toegepaste chroom-6 houdende verf van de vorige bewoners. 

Wat is Chroom-6
De meest voorkomende vormen van chroom zijn chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur chroom-6 voorkomen. Na deze eerste binding aan zuurstof komt chroom-6 vooral voor als chromaat en dichromaat. Chromaat en dichromaat binden weer aan een andere stof, zoals zink. We spreken daarom altijd over een "chroom-6-verbinding".

Elke chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen daarom bijvoorbeeld in hoe oplosbaar ze zijn in water. De mate waarin de chroom-6-verbinding oplost in water is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid.

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en metaalindustrie en wordt verwerkt als deklaag tegen corrosie en als pigment. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid indien deze vrijkomt als fijnstof gedurende werkzaamheden (b.v. mechanisch bewerken van coatings).

Schadelijk
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan chroom-6 de volgende ziekten kan veroorzaken:
 • Kanker - longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker en strottenhoofdkanker.
 • Luchtwegallergieën - waaronder astma en neusslijmvliesontsteking (rhinitis).
 • Chronische longziekten - zoals COPD chronic obstructive pulmonary disease
 • Perforatie en zweren - perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. En allergisch contacteczeem
Chroom-6 kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen:
 1. door inslikken (maag),
 2. door inademen (longen)
 3. of via de huid.
Chroom-6 komt vrij bij het bewerken van behandelde objecten. Denk hierbij aan stralen, lassen schuren, etc.
 • Stof, grof – bijvoorbeeld schilfers die loskomen door “ouderdom”, door “los-bouten”, door boren en krabben;
 • Stof, fijn – stof die vrijkomt tijdens handmatig schuren;
 • Stof, zeer fijn – stof die vrijkomt tijdens machinaal schuren en slijpen.
 • Gas, damp of rook – tijdens slijpen, branden, snijden, stralen en/of lassen.
Zo lang het materiaal niet wordt bewerkt kan er ook geen Chroom-6 vrijkomen!

Hoe ziet ons onderzoek eruit?
Onze inspecteur controleert de woning op aanwezigheid van Chroom-6 coatings en verven. Dit gebeurt volgens onderstaande stappenplan:

1. Visueel
Op basis van kennis en ervaring verdachte bronnen lokaliseren.

2. Gebruikmakende van de XRF scanner
Het uitvoeren met een XRF-scanner op locatie is een snelle en betrouwbare methode voor de bepaling van het totaal gehalte van diversen zware metalen (chroom, zink, lood, ijzer, e.d.).
De resultaten zijn direct af te lezen en worden opgeslagen in het geheugen van de XRF scanner. 
Het voordeel binnen het Chroom-6 onderzoek is dat door gebruik van de XRF-scanner en de veldtest gerichte bemonstering plaatsvindt, waardoor het aantal analyses in een laboratorium gereduceerd wordt. Je bemonsterd alleen de bronnen waarvan je op locatie vaststelt dat er chroom aanwezig is. Het laboratorium bepaalt vervolgens of er chroom-6 in de verf aanwezig is

3. Monstername
De tweede stap is het bemonsteren van de verfsoorten die m.b.v. de XRF-scanner chroom bevatten. De locaties van verdachte en bemonsterde verfsoorten worden op tekening vastgelegd.  Analyse van genomen monsters worden door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht.

Nu we er toch zijn….
Veelal wordt een onderzoek naar chroom-6 uitgebreid met andere onderzoeken. De uitvoering van deze eventuele aanvullende onderzoeken vinden gelijktijdig plaats waarbij de overlast naar bewoner(s) tot één opname moment wordt beperkt. Onze onderzoeken zijn gericht op:
 • Asbest
 • Lodenleidingen
 • Kruipruimte problematiek
 • Vocht / schimmel
Wilt u meer weten over een inventarisatie van Chroom-6 /overige zware metalen of gaat uw interesse meer uit naar een van de andere onderwerpen waar wij in gespecialiseerd zijn? Mogelijk bent u geïnteresseerd in een training bij u op locatie over een van onze disciplines?

Mail of bel Inspectus info@inspectus.nl / 0318-743494 of kijk op de website www.inspectus.nl

  

Een greep uit ons leveranciersregister

GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...