Masterclass Leegstand van Ad Hoc: Hoe gaat u om met leegstand?

Masterclass Leegstand van Ad Hoc: Hoe gaat u om met leegstand?

Gepubliceerd op:

Als woningcorporatie heeft u ongetwijfeld met leegstand te maken. Flats moeten bijvoorbeeld gerenoveerd worden en woonwijken worden gesloopt voor nieuwbouw. Maar voordat over gegaan kan worden tot renovatie of sloop, staan de panden vaak enige tijd leeg. Wat doet u dan met die panden? Krakers liggen op de loer, koperdieven strippen de panden en verloedering van het pand en de omgeving dreigt met alle gevolgen van dien. Leegstandsrisico’s waar u als woningcorporatie niet aan moet denken.


Leegstand, en dan?
Wat kunt u doen om de leegstandsrisico’s te minimaliseren?
Is er een concreet plan van aanpak bij het leeg komen van panden of gaat de deur gewoon op slot? En welke mogelijkheden heeft u? Ad Hoc laat u in een masterclass graag zien hoe u met leegstand kunt omgaan en aan welke regels u moet denken. Moet u bijvoorbeeld speciale vergunningen aanvragen?

Om meer inzicht te krijgen in alle wetten en regels rondom leegstand, kunt u zich nu voorinschrijven voor de masterclass Leegstand van Ad Hoc. De bedrijfsjuristen van Ad Hoc zullen u tijdens de masterclass aan de hand van recente praktijkvoorbeelden van verschillende uitspraken informeren over welke vorm van leegstandbeheer geschikt is voor uw specifieke situatie.

De masterclasses vinden najaar 2014 op twee bijzondere locaties plaats.
Sessie 1: 30 oktober op de Amsterdamse grachten
Sessie 2: 13 november in Arnhem op de Rijn. De masterclass start om 12:30 uur met een lunch.

Inschrijven
U kunt zich nu voorinschrijven om kosteloos deel te nemen aan de masterclass  door een mail te sturen met uw gegevens naar juridischezaken@adhocbeheer.nl. Geef daarbij duidelijk aan of u sessie 1 of sessie 2 wilt bijwonen.

25 jaar ervaring
Ad Hoc heeft bijna 25 jaar ervaring in het beheren van leegstaand vastgoed. Door representatieve gebruikers te plaatsen, worden de leegstandsrisico’s geminimaliseerd. Bovendien zorgt het beheer van uw pand door Ad Hoc voor behoud van leefbaarheid in de wijk.
Daarnaast kan Ad Hoc toezicht houden op uw vastgoed door toezichthouders te plaatsen en/of camera- en/of alarmsystemen te plaatsen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Zwamtotaal
Zwamtotaal heeft grip op al uw zwamproblemen en andere houtaantasters ...
Crew-B
Wij verbinden bestaand en nieuw vastgoed met BIM in de beheerfase ...