Grootste deel STEP-subsidie gaat naar woningcorporaties

Grootste deel STEP-subsidie gaat naar woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Acht maanden na openstelling van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is voor meer dan 112 miljoen euro subsidie aangevraagd. Met dit bedrag kunnen ruim 44.000 huurwoningen energetisch worden opgeknapt. Vooral woningcorporaties gaan hiermee aan de slag: zij vroegen 99% van het verleende budget aan.

De STEP-subsidie geeft verhuurders van huurwoning(en) uit de sociale huursector financiële ondersteuning bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sinds de opening van de regeling op 1 juli 2014 zijn er 437 aanvragen ingediend. Met dit aantal aanvragen zijn 44.207 huurwoningen gemoeid, die energetisch verbeterd worden. Ruim twee derde van de aanvragers zijn woningcorporaties. Gezamenlijk hebben zij drie kwart van de aanvragen ingediend. Woningcorporaties dienen gemiddeld meer dan een aanvraag in voor STEP-subsidie in conform hun onderhoudsplanning. Dit zijn vaak meerdere projecten. Gemiddeld omvat een aanvraag van een woningcorporatie 277 woningen. Van de 340 aanvragen van woningcorporaties is momenteel aan 94% verleend, waarvoor 91.684.900 euro is gereserveerd.

Een derde van de aanvragers zijn andere verhuurders dan woningcorporaties. Gemiddeld dienen zij een aanvraag in voor 11 woningen. Theo van den Bosch, een van de medewerkers die bij RVO.nl STEP-aanvragen beoordeelt, constateert dat overige verhuurders meer fouten maken bij het indienen van de aanvraag. Regelmatig is er geen geregistreerd energielabel of Energie-Index. "Spijtig," geeft van den Bosch aan, "want dan wordt de aanvraag afgewezen."

Van de 97 aanvragen van overige verhuurders is momenteel 73% verleend, dit komt overeen met 1% van het totaal verleende budget van STEP. Het verleende subsidiebedrag per woning is bij de groep van overige verhuurders hoger dan bij woningcorporaties. Van den Bosch verklaart dit verschil: "We zien dat woningcorporaties bij hun aanvraag veelal de onderhoudsplanning aanhouden en een realistische inschatting maken van de energetische verbetering die ze denken te bereiken. Het gaat dan meestal om 4 energielabelstappen per huurwoning. Andere verhuurders hebben bij aanvang vaak label G en zetten hoger in: ze verwachten 5 labelstappen te bereiken. Daardoor hebben zij recht op meer subsidie per huurwoning."

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
BOOT
BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en levert met ca. 120 medewerkers ...
Roto dakramen
Beter Roto. Omdat de beste BENG-waardes enkel gehaald worden met professionele producten ...