Corporaties moeten meer bijdragen aan saneringssteun Vestia

Corporaties moeten meer bijdragen aan saneringssteun Vestia

Gepubliceerd op:

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft Vestia 675 miljoen euro toegezegd om de beëindiging van de derivatenportefeuille te financieren. Om dat bedrag op te brengen, zullen alle woningcorporaties vanaf 2013 een saneringsbijdrage van 1 tot 5% moeten betalen. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft Vestia 675 miljoen euro toegezegd om de beëindiging van de derivatenportefeuille te financieren. Om dat bedrag op te brengen, zullen alle woningcorporaties vanaf 2013 een saneringsbijdrage van 1 tot 5% moeten betalen.

 

De financiële steun, voor een periode van tien jaar, maakt deel uit van een breder pakket aan  maatregelen dat Vestia overeind moet houden. Daarover zijn Vestia, de betrokken banken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds het op 17 augustus eens geworden. Het reddingsplan is bedoeld om de derivatenportefeuille waarop Vestia miljarden verlies leed, zorgvuldig te kunnen afbouwen. Het CFV kan met de huidige regels maximaal 1 procent per jaar aan saneringsbijdrage heffen bij corporaties. Omdat dat niet voldoende is voor het reddingsplan, zal het percentage worden verhoogd tot maximaal 5 procent en over meerdere jaren worden geheven. Voor hoe lang kan het Fonds nog niet zeggen. Het ministerie van BZK beslist voor 1 januari 2013 hoe hoog het percentage precies zal worden.

 

Vestia zelf draagt ook bij aan de eigen redding, op basis van een verbeterplan. Dit behelst onder meer de verkoop van 15.000 woningen, het schrappen van projecten en arbeidsplaatsen, de verandering van de besluitvormingsstructuur en een ander huurbeleid, met hogere (streef)huren. Het CFV wijst er op dat er nog een saneringsaanvraag ligt van een andere corporatie.

 

 Bron: aedesnet.nl / woonbond.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Leadership Solutions
We empower your success!
Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!