Kwart corporaties haalt doelstelling energiebesparing niet

Kwart corporaties haalt doelstelling energiebesparing niet

Gepubliceerd op:

Finance Ideas heeft in haar kwartaalonderzoek 'Corporatie Survey' gekeken naar geplande investeringen in energiebesparende maatregelen onder bijna de helft van alle woningcorporaties in Nederland. Dat onderzoek laat zien dat 8% van de deelnemende corporaties niet van plan is om te werken aan de doelstelling 'gemiddeld energielabel B in 2020'.  Nog eens 15% heeft onvoldoende investeringen daarvoor in de beleidsplannen opgenomen.

Bijna een kwart van de corporaties gaat deze doelstelling uit het Convenant Energiebesparing Sociale Huursector en het Energieakkoord dus niet halen. Nog eens 18% moet de komende jaren flink wat extra inzet plegen om in de buurt te komen van wat afgesproken is. De Woonbond vindt het onbestaanbaar dat een grote groep corporaties zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de doelstelling niet haalt. Aanvullende maatregelen om de verduurzaming van de sociale huurvoorraad te versnellen zijn onvermijdelijk.

Kleine meerderheid op koers
Ondanks deze cijfers is het draagvlak voor de duurzaamheidsdoelstelling 2020 wel groot. Bijna twee derde van de 170 deelnemers aan het onderzoek zegt het daarmee eens te zijn. 9% van de corporaties weten nu al dat ze het wel gaan halen, 50% heeft voldoende investeringen in hun plannen opgenomen. Dat betekent dat een kleine meerderheid nu al goed op koers zit, maar ook dat zij voor de andere corporaties die te weinig doen de kastanjes uit het vuur moeten halen.

Grote investeringen nodig
Uit het onderzoek blijkt verder dat de investering per woning aanzienlijk is. Bijna 60% van de woningaanpassingen kost meer dan € 10.000,-. Dat geld gaat voornamelijk naar isolatie, zonnepanelen, installaties en nul-op-de-meter woningen. Twee derde van de corporaties heeft het geld voor deze investeringen en hoeft niet te bezuinigen of meer huurverhoging te vragen. Het merendeel van de verhuurders belast de kosten ook niet of slechts voor een klein deel door aan de (zittende) huurders. Toch geeft ruim de helft van de corporaties in het onderzoek aan, dat voor hen de grootste uitdaging bij het uitvoeren van  de projecten is of ze de huurders meekrijgen.

Huurders erbij betrekken
De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders vanaf het begin betrokken zijn bij renovatieprojecten. De ervaring leert, dat de plannen daardoor beter worden en dat de benodigde 70% dan vrijwel altijd gehaald wordt.  Het energieteam van de Woonbond kan daar op verschillende manieren ondersteuning bij bieden.

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
dormakaba Nederland B.V.
Vorm en functie in balans Wij maken beide mogelijk ...