Corporaties krijgen 7,3 voor dienstverlening

Corporaties krijgen 7,3 voor dienstverlening

Gepubliceerd op:

Huurders geven woningcorporaties gemiddeld een 7,3 voor hun dienstverlening en de door corporaties beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in de periode 2012-2013 met 2,4 procent gedaald. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste Aedes-benchmark. Deze benchmark maakt voor het eerst prestaties van woningcorporaties onderling vergelijkbaar.

In totaal werkten 312 corporaties mee aan één of beide onderdelen. Dat is 83 procent van alle woningcorporaties. Deze 312 corporaties bezitten 85 procent van alle ‘verhuureenheden’ in de gehele branche (zoals woningen, appartementen en garages).

Ruim 144.000 huurders gaven de dienstverlening van corporaties een cijfer. Het huurdersoordeel gaat over drie onderwerpen: het betrekken van een nieuwe woning, het afhandelen van reparatieverzoeken en het vertrekken uit een gehuurde woning. 80 procent van de huurders is tevreden over deze drie processen. Eén op de vijf huurders geeft aan zelf veel moeite te moeten doen om zaken gedaan te krijgen van zijn corporatie.

Om te zien hoe de bedrijfslasten van corporaties zich ontwikkelen, vroeg Aedes de bedrijfslasten van corporaties over 2012 en 2013 op. De door de corporaties beïnvloedbare bedrijfskosten zijn in 2013 gedaald met 59 miljoen euro ten opzichte van 2012. De rest van de bedrijfslasten bestaat uit kosten waar corporaties geen invloed op hebben. Denk hierbij aan zaken als de verhuurdersheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en saneringssteun. Deze overige kosten bedroegen in 2013 totaal ruim 1,2 miljard euro.

Het vergelijken op twee thema’s (bedrijfslasten en huurdersoordeel) is mogelijk gemaakt door het harmoniseren van definities en gebruikte data. Dat was nodig, omdat corporaties niet alle kosten op dezelfde posten registreerden. Voor de analyse van de cijfers zijn de woningcorporaties verdeeld in zes grootteklassen of referentiegroepen: van (heel) klein naar (veel) groter. Deze eerste editie van de benchmark is een nulmeting. De komende drie jaar breidt Aedes de benchmark uit met thema’s als onderhoudskosten en maatschappelijke waardering.

Een greep uit ons leveranciersregister

RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid ...