Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslasten

Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslasten

Gepubliceerd op:

Huurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties en de beïnvloedbare bedrijfslasten zijn vorig jaar met 150 miljoen euro gedaald. Verder zijn er meer betaalbare huizen en zijn huurwoningen gemiddeld energiezuiniger. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders naar hun mening vroeg.

Branchevereniging Aedes presenteert de benchmark dit jaar voor de vierde keer op rij. In totaal doen er 303 woningcorporaties mee aan de benchmark, die samen bijna alle corporatiewoningen (98 procent) vertegenwoordigen. Sinds 2014 verbeterden corporaties steeds hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid.

Betere dienstverlening
Huurders waarderen de dienstverlening van woningcorporaties hoger In 2017, ondanks steeds lagere bedrijfslasten en minder verhuurpersoneel. Huurders die hun woning verlaten geven de corporatie met een 7,4 een hogere beoordeling dan in 2016 (7,2). Sinds 2014 is het gemiddelde cijfer dat huurders geven voor de dienstverlening van corporaties met drie tiende gestegen.

Bedrijfslasten verder naar beneden
In 2016 daalden de beïnvloedbare bedrijfslasten met 150 miljoen euro. Corporaties verlaagden hun bedrijfslasten de afgelopen vier jaar met 235 euro per woning. De totale bedrijfslasten stegen echter omdat corporaties meer belastingen en heffingen betalen. De verhuurderheffing steeg bijvoorbeeld met 45 euro per woning.

Huizen energiezuiniger
Naast de Energie-index is dit jaar ook de CO2-uitstoot van huurwoningen in de Aedes-benchmark opgenomen. Dit past bij de ambities van woningcorporaties uit de Aedes-woonagenda. Corporaties zijn op weg om gemiddeld energielabel B (Energie-Index 1,4) in 2021 te halen: de Energie-Index van woningen is gedaald van 1,86 naar 1,73. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn.

Meer betaalbare huurwoningen en huurmatiging
In 2016 kwamen er meer betaalbare huurwoningen bij; een toename van 23.000 huizen (1,3 procent). Corporaties hebben in 2016 de gemiddelde huurprijs verder gematigd. De beperkte huurstijging voor zittende huurders was in dat jaar 1,1 procent en dat is lager dan de maximaal toegestane huurverhoging.

Meer onderhoudskosten
De gemiddelde onderhouds-, verbeterings- en renovatiekosten waren in 2016 circa 2.100 euro per woning. Daarmee liggen deze kosten bijna 6 procent hoger ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt door meer uitgevoerde werkzaamheden en hogere prijzen. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud na verhuizing van huurders vallen hieronder.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Bron: Aedes.

Een greep uit ons leveranciersregister

Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Itris BV
Dé totaaloplossing voor woningcorporaties ...