Gemeenten laten minder sociale woningen bouwen

Gepubliceerd op:

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de gemeenten van plan is de komende jaren minder sociale huur- en koopwoningen te laten bouwen. Dit omdat de financiële armslag van de woningcorporaties krimpt en ook de gemeentelijke grondbedrijven minder te besteden hebben.  

 

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de gemeenten van plan is de komende jaren minder sociale huur- en koopwoningen te laten bouwen. Dit omdat de financiële armslag van de woningcorporaties krimpt en ook de gemeentelijke grondbedrijven minder te besteden hebben. 

 

Deloitte kwam deze week met de resultaten van een onderzoek onder 40 gemeenten. De economische tegenwind en de aanhoudende problemen op de woningmarkt, doet een groot aantal gemeenten besluiten een stapje terug te doen in. Voor gemeenten is de relatief lage grondprijs die ze krijgen voor sociale woningbouw een belemmering, voor corporaties de relatief lage huur die ze er voor kunnen krijgen.

 

Naast de financiële redenen om de plannen voor sociale woningbouw bij te stellen, blijkt dat gemeenten ook de veranderde regelgeving daarin meewegen. Nieuwe Europese regels schrijven voor dat corporaties alleen nog maar sociale woningen mogen bouwen voor huishoudens tot 33.000 euro. Volgens het onderzoek zal de eerder door de overheid geplande nieuwbouwproductie van 67.000 woningen tot 2015, in de huidige situatie bij lange na niet gehaald worden.

 

Bron: telegraaf.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister


Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...