Focus op wonen is de next step voor klantgerichte woningcorporaties

Focus op wonen is de next step voor klantgerichte woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Veel woningcorporaties richten zich op klanttevredenheid rondom de relatief spaarzame contactmomenten met huurders. Bijvoorbeeld het op een plezierige manier betrekken van een woning of de afhandeling van een reparatieverzoek. In de visie van Gerbert Kooij, algemeen directeur van Zig, verbreden corporaties hun focus van gewoon klanttevredenheid naar dagelijks woongenot: “Focus op wonen is de next step.”

In jullie visie hebben jullie het over het verleggen van de focus van huren naar wonen. Waarom?
‘Wonen’ is de next step. Wonen doe je namelijk de hele dag. Dit gaat wat ons betreft veel verder dan huren. Bij ‘wonen’ gaat het om dagelijkse interactie. Wanneer er sprake is van alleen ‘huren’, hebben huurders gemiddeld slechts vijf keer per jaar contact met hun corporatie. Veel woningcorporaties hebben ‘wonen’ in hun bedrijfsnaam opgenomen. Hieruit kan je concluderen dat het wel hun ambitie is om wonen te faciliteren. Voorzichtig zien wij een aantal corporaties hun focus verbreden van puur en alleen klanttevredenheid, naar ook meer aandacht voor ‘woongenot’. Wij willen samen met de woningcorporaties de uitdaging aangaan en het woongenot van huurders verhogen. Wij kunnen ze hierbij ondersteunen met de beschikbare middelen en technologie.

Waarom zou een corporatie zich meer op wonen moeten richten?
Wij zijn ervan overtuigd dat hier nog veel te winnen is voor alle betrokkenen. Denk aan een besparing op de woonlasten, meer sociale cohesie tussen huurders en meer zelfredzaamheid. Voor de corporatie is er meer efficiency te behalen. Daarnaast kan data voor waardevolle en verrassende inzichten zorgen. Wij zien nog veel mooie kansen en helpen woningcorporaties graag om de volgende stap te zetten, zodat zij klaar zijn voor de toekomst.

Maar corporaties zijn toch primair voor 'huren' en niet voor ‘wonen’? Waarom moet dat anders?
Waarom heten woningcorporaties Beter Wonen, HW Wonen, Pré Wonen, Woonbron en Dudok Wonen? Corporaties zijn wel degelijk van het ‘wonen’. Corporaties zijn betrokken en werken aan het verminderen van de kloof tussen arm en rijk. Wonen is een basisbehoefte. Er moet voor iedereen een fijne plek zijn om te wonen. Een mooie woning, inclusief het woongenot dat past bij deze tijd én bij menswaardigheid. Natuurlijk binnen de grenzen van wat betaal- en haalbaar is. Software kan zoveel betekenen op dit vlak, zonder dat dit een corporatie heel veel extra inspanning kost. Sterker nog: software biedt uitkomst. De inzet hiervan gaat hand in hand met het besparen van kosten aan de kant van de corporatie. Een voorbeeld: sleutels van de centrale toegang van een complex waarin veel ouderen wonen, raken regelmatig kwijt. Om deze reden moeten sleutels steeds vervangen worden. Een hoop gedoe. Hoe fijn zou het zijn als je met de app van de corporatie de centrale ruimte kan openen door in te loggen met je vingerafdruk of via een keycard in de wallet op je telefoon? En dat ook zorgverleners op deze manier toegang hebben tot het complex? Dat maakt het een stuk makkelijker voor alle partijen. Bovendien bespaart het de corporatie veel tijd en geld.

Is het richten op wonen juist niet onnodig verdergaan dan de kerntaak?
Volgens mij gaan corporaties altijd verder dan hun kerntaak. Gelukkig maar! Ongeveer 30 procent van de huurders is beperkt of niet zelfredzaam. Dit vraagt om extra hulp en inspanning van de woningcorporaties, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, financiën en zorg. Corporaties signaleren vaak als een van de eerste partijen wanneer het met een huurder de verkeerde kant op gaat en onderneemt hierop actie. Zij helpen de huurder op weg. Natuurlijk nemen andere organisaties het daarna van hen over, maar ook deze eerste signalering is geen kerntaak. En toch houden corporaties zich ermee bezig. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de corporatie dichter bij haar huurders komt te staan, er meer verbinding is. Het is makkelijker om contact te leggen en er kan meer uit de relatie worden gehaald. Dit vertaalt zich in een positieve ontwikkeling richting meerdere aspecten, zoals omgang met de woning, prettig contact of minder asociaal gedrag tegen collega’s en gewoon meer medewerking in plaats van tegenwerking. Volgens mij heeft dat veel waarde voor de corporatie. Daarnaast verhoogt het bovendien de happiness-index van de corporatiemedewerkers. Ook heel belangrijk.

Wat levert het huurders op wanneer corporaties de focus op wonen leggen?
Huurders zijn als het goed is meer tevreden en altijd op de hoogte van wat er speelt in hun leefomgeving. Een voorwaarde om dit goed te doen, is personalisatie. De content en functionaliteit die je de huurder biedt, moet afgestemd zijn op de persoonlijke woonomgeving. Op deze manier heeft de huurder toegang tot meer en altijd 100% relevante informatie. Denk aan foto’s en plattegronden van de woning en informatie over vuil ophalen. Huurders weten wanneer de ramen worden gelapt of wanneer er onderhoud gepland is. Daarnaast wordt de huurder proactief geïnformeerd door de corporatie over zaken als energiebesparing, complex gerelateerde reparaties en het is makkelijker om in gesprek te komen met andere huurders over bijvoorbeeld het gebruik en beheer van gemeenschappelijke ruimtes. De corporatie kan op haar beurt meedenken met de huurder wanneer er wensen zijn om de woning aan te passen. De corporatie kan producten en diensten aanbieden die het woongenot verhogen; uiteraard binnen de grenzen van de Woningwet. Denk bijvoorbeeld aan digitale sloten, bewegingssensoren voor aansturing van licht en verwarming en verduurzamingstips.

Op welke manier ondersteunt Zig corporaties in de beweging van huren naar wonen?
Wij helpen corporaties in eerste instantie bij de omslag in denken. Het is echt een strategische aanpassing voor de gehele organisatie. De klant komt nóg meer centraal te staan. Zig biedt de corporatie een softwareplatform waarmee deze beweging in gang kan worden gezet. Cruciale onderdelen van het platform zijn bijvoorbeeld Conversational Chat (met een consistente 9+ klantwaardering) en de gepersonaliseerde corporatie-app. Zig is inmiddels met meerdere corporaties deze richting ingeslagen en kan de eerste ervaringen delen. Samen met de corporaties en huurders ontdekken we welke functies en content toegevoegde waarde hebben. Dit doen wij op basis van pilots. Laagdrempelig starten, toetsen en bij succes groots uitrollen. Voor Zig is dit ook een strategische keuze. De corporaties werken goed samen met ons productmanagement-team. Dit levert tot nu toe hele mooie resultaten op.Bron: CorporatieMedia en Zig
Foto: Gerbert Kooij (Zig), gemaakt door Theo Scholten

Een greep uit ons leveranciersregister

ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...