Uitnodiging Symposium Verduurzaming Woningbezit op donderdag 29 november 2018 in De Bilt

Gepubliceerd op:

Ingenieursadviesbureau Sweco en Innovateam (maatschappelijk betrokken ondernemers) nodigen bestuurders en medewerkers van alle woningcorporaties in Nederland graag uit voor het Symposium Verduurzaming Woningbezit, op donderdag 29 november 2018 van 13.00 tot 20.00 uur, op het hoofdkantoor van Sweco in De Bilt.

Aanleiding
Middels de door Minister Eric Wiebes ingestelde Klimaattafels wordt getracht de doelstellingen te realiseren die zijn afgesproken tijdens de VN Klimaatconferentie in Parijs. Voor de woningcorporaties is dit de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Voorzitter van deze tafel is Diederik Samsom. Deze Klimaattafel is momenteel de bouwstenen aan het schrijven voor het definitieve uitvoeringsplan van de regering. Doelstelling is om eind 2018 het volledige plan klaar te hebben.

De voorzitters van de Klimaattafels vormen samen het Klimaatberaad, onder voorzitterschap  van de heer drs. Ed Nijpels. Hij is tevens de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Programma 29 november 2018
Op het symposium ‘’Verduurzaming Woningbezit” zal Ed Nijpels een lezing verzorgen waarin hij ingaat op de onderdelen van het uiteindelijke uitvoeringsplan.

Vervolgens komt Prof. Dr. Ir. Bastiaan Zoeteman, sinds 2000 professor in Duurzame Ontwikkeling in Internationaal Perspectief en Internationaal Senior Onderzoeker van Telos, University Tilburg aan het woord. Bastiaan Zoeteman heeft in opdracht van de BNG bank de Monitor Duurzame Woningcorporaties  ontwikkeld en uitgevoerd en hij zal ingaan op de aanleiding, doelstelling, opzet en resultaten van dit onderzoek.

Bent u één van de genomineerden?
Ruim 350 woningcorporaties zijn in deze Monitor beoordeeld en daaruit zijn 91 woningcorporaties, verdeeld over 10 categorieën, genomineerd. De best presterende woningcorporatie in iedere categorie wordt beloond met een Award. De uitreiking hiervan zal samen met de heer Nijpels worden gedaan. Uw woningcorporatie kan een van de genomineerden zijn.

Na deze uitreiking zal Sweco een presentatie geven over haar visie op de verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland.

Vervolgens kunt u zich in een van de break-out sessies laten informeren over een aantal ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van uw woningbezit. Meer informatie over
deze break-out sessies volgt later.

Het symposium wordt rond 20.00 uur afgesloten met een hapje en drankje. 

Directeur van Sweco Nederland, Eugene Grüter is de dagvoorzitter.

Een symposium dat u niet mag missen!

Kosten en inschrijving
Wij nodigen u graag van harte uit voor dit symposium. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 150 deelnemers en we raden u aan zich met spoed in te schrijven via www.energietransitiewoningbezit.nl.  De kosten bedragen € 145,00 excl. 21% BTW per deelnemer.

Graag tot 29 november!


Prof. Dr. Ir. Bastiaan Zoeteman, professor in Duurzame Ontwikkeling in Internationaal Perspectief en Internationaal Senior Onderzoeker van Telos, University Tilburg


drs. Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad en voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord


Dhr. Eugene Grüter, directeur Sweco Nederland | Dagvoorzitter

Over Sweco

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt en ontwikkelt samen met haar klanten de samenlevingen en steden van de toekomst. Het toekomstbestendig maken van vastgoed en woningvoorraad maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Sweco verduurzaamt overheidsvastgoed, commercieel vastgoed en helpt bij duurzame en klimaatadaptieve nieuwe en bestaande wijken. Verduurzaming van de woningvoorraad in combinatie met gasloos en klimaatbestendig maken vraagt expertise en menskracht voor woningcorporaties, Sweco levert deze. 

Over Innovateam
Innovateam is een team van 4 maatschappelijk betrokken ondernemers met een passie voor creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het organiseren van symposia, congressen en masterclasses maakt deel uit van de activiteiten.

Een greep uit ons leveranciersregister


ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...