Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

Gepubliceerd op:

De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt. "De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Uit het onderzoek van Ortec Finance en de NVM blijkt dat de locatie, net als voor koopwoningen, een belangrijke verklarende factor voor de prijs is: een woning in Amsterdam bijvoorbeeld heeft een 70% hogere huurprijs dan het nationale gemiddelde. Ook factoren als woningoppervlakte en onderhoudstoestand hebben invloed. Een 10% grotere woning levert een 7% hogere huur op, terwijl voor een goed onderhouden woning 25% meer wordt betaald dan voor een slecht onderhouden woning.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van huurtransacties die in de periode 2005-2015 door de NVM zijn geregistreerd. Op basis van deze gegevens zijn de ontwikkelingen in huurprijzen per NVM-regio onderzocht. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt. "De gemiddelde jaarhuur als percentage van de woningwaarde daalde van 6,1% in 2005 naar 5,4% in 2009, om weer te stijgen tot 6,1% in 2015.

De ontwikkeling van dit markthuurpercentage wordt beïnvloed door verschillen in de prijsontwikkeling tussen de huur- en koopwoningmarkt", stelt Marc Francke, hoogleraar Real Estate Valuation aan de UvA en als onderzoeker verbonden aan Ortec Finance. "Voor het uitbreken van de financiële crisis stegen de huurprijzen minder hard dan de koopprijzen. In tegenstelling tot de koopwoningmarkt heeft zich geen grote daling voorgedaan in huurprijzen tijdens de huizencrisis. Doordat huurprijzen tussen 2013 en 2015 sterker zijn gestegen dan de koopprijzen, is ook in deze periode het markthuurpercentage toegenomen."

Een greep uit ons leveranciersregister

Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...