Herontwikkeling Robert Scottbuurt (Antea Group)

Herontwikkeling Robert Scottbuurt (Antea Group)

Gepubliceerd op:

Antea Group ondersteunt woningcorporatie Eigen Haard bij de herontwikkeling van de Amsterdamse Robert Scottbuurt. De Robert Scottbuurt is een buurt met veel potentie: gelegen binnen de ringweg A10, met mooie architectuur in een groene omgeving, diverse culturen en betrokken buurtbewoners. Maar er is in de buurt ook sprake van een leefbaarheids- en veiligheidsprobleem. Het is een buurt waar op sociaal, economisch en fysiek vlak moet worden ingegrepen om verdere verslechtering te voorkomen.

Vanaf begin 2008 gingen buurtbewoners, Woningstichting Eigen Haard, Ballast Nedam en het stadsdeel West nadenken over de toekomst van de buurt. De bewoners zijn betrokken bij de planvorming voor hun buurt. Een intensief ‘meespraaktraject’ leidde in 2010 tot de vaststelling van het Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt ‘Op reis naar een mooie toekomst’.

Samen met Eigen Haard en een stedenbouwkundig bureau werkt Antea Group nu aan verdere uitwerking van een deel van het Vernieuwingsplan: de herinrichting van het plangebied, dat wordt gevormd door het Fridtjof Nansenhof e.o. Antea Group draagt zorg voor de toetsing en onderzoeken op het gebied van geluid, milieuhinder van omliggen de bedrijven, natuur, externe veiligheid en water. Daarnaast stelt Antea Group het bestemmingsplan op, dat de gemeente in procedure kan brengen, om de boogde herontwikkeling van het plangebied mogelijk te maken. We zijn verheugd betrokken te zijn bij deze prachtige stedelijke herontwikkeling in het hart van Amsterdam.
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/vastgoedadvies/antea-group

Een greep uit ons leveranciersregister

NIBE Energietechniek
Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...
Smart Twin
Smart Twin helpt met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...