Onderzoek: Corporaties niet klaar voor Wonen en Zorg

Onderzoek: Corporaties niet klaar voor Wonen en Zorg

Gepubliceerd op:

Ruim 70% van de corporaties is momenteel niet goed voorbereid op de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 194 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

Van de corporaties die deelnamen aan het onderzoek geeft driekwart aan in haar strategische plannen wel rekening te houden met de veranderingen bij haar doelgroep. Mede daarom investeert 71% van de ondervraagde corporaties de komende jaren naar eigen zeggen fors in de toekomstbestendigheid van haar woningbezit.

Gevolgen
In Nederland woont 1 op 3 de huishoudens in een corporatiewoning. De zorgbehoefte van deze groep is vaak groter dan bij andere huishoudens. Het feit dat corporaties nog niet goed voorbereid zijn op de toenemende zorgvraag lijkt daarom een verontrustende ontwikkeling. Een belangrijke oorzaak hiervan is de staat van het huidige woningbezit. Zo geeft in totaal 90% van de ondervraagden aan dat minder dan 60% van haar vastgoed geschikt is voor het langer zelfstandig wonen. Daarnaast geeft 62% aan problemen te hebben met de financiering van aanpassingen aan de woningen.

Samenwerking
Corporaties zijn de afgelopen jaren flink afgeslankt door alle bezuinigingen. Om de maatschappelijke taken toch goed uit te kunnen blijven voeren, moeten zij meer met andere organisaties samenwerken. Deze samenwerking lijkt voor veel deelnemers aan het onderzoek nog voor verbetering vatbaar; liefst 39% van hen ervaart de samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen als slecht.

Investeren in technologie
De corporaties verwachten momenteel nog niet veel van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Slechts 23% spreekt de verwachting uit dat technologie in de toekomst de meeste taken op het gebied van wonen en zorg overneemt. Ongeveer 1 op de 3 corporaties laat weten te gaan investeren in digitale technieken om in te spelen op veranderingen bij haar doelgroep. Een grote meerderheid (71%) laat weten te willen investeren in het toekomstgereed maken van haar woningbezit.

Congres
CorporatieNL organiseert mede naar aanleiding van het onderzoek het open congres Wonen en Zorg. Het congres vindt op 10 oktober plaats in het Centraal Museum Utrecht. Aanmelden voor het congres kan op de website van CorporatieNL.

Bron: CorporatieNL

Een greep uit ons leveranciersregister

Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...
Kiwa Expert B.V.
Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...