Regionale samenwerking brandweer en woningcorporaties

Regionale samenwerking brandweer en woningcorporaties

Gepubliceerd op:

In meerdere regio’s werken woningcorporaties met onder meer de brandweer samen aan verbetering van de brandveiligheid. Volgens Ronald van Londen, adviseur Installaties bij woningcorporatie Woonstede, zit het bewustzijn over de noodzakelijke brandveiligheid van woningen en andere gebouwen wel goed. “Het gaat echter niet alleen om het gebouw, maar vooral om de mensen erin”, aldus Van Londen. “Daar is nu steeds meer aandacht voor.”

Van Londen geeft aan dat er sinds het Bouwbesluit 2012 grote stappen zijn gezet in de brandveiligheid van gebouwen. Zo zijn rookmelders verplicht in nieuwe woningen en zijn de doorvoeren voor onder andere kabels en leidingen door de muren brandveilig uitgevoerd. Bij grote renovaties zijn deze zaken ook in bestaande woningen verplicht.

‘Bewoners niet vergeten’
“Maar als we ons alleen maar keurig aan het Bouwbesluit houden, vergeten we de bewoners”, zegt Van Londen. Woonstede en 30 andere corporaties in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werken daarom samen met de brandweer aan het vergroten van het bewustzijn voor brandveiligheid.

Vluchtroute met rollator
Dat is nog een zoektocht, legt Van Londen uit. Volgens de adviseur Installaties is het wel duidelijk dat kwetsbare bewoners extra aandacht vragen. “Bijvoorbeeld ouderen. Een vluchtroute kan prima werken voor kerngezonde mensen, maar een bewoner achter een rollator komt daar minder snel uit de voeten. Vluchtelingen hebben soms nog nooit een rookmelder gezien en weten dus ook niet hoe dat werkt. Het zijn kleine dingen, maar de gevolgen kunnen groot zijn.”

Aandacht in bedrijfsvoering
Volgens Harma Zijgers, adviseur Techniek van woningcorporatie Mooiland, vraagt dit dan ook om voldoende aandacht in de bedrijfsvoering van corporaties. Mooiland heeft haar kerngebied in Noordoost-Brabant en werkt samen met de brandweer Brabant-Noord. Zijgers: “Volgend jaar gaan we een groot deel van onze bestaande flats en portieken brandveiliger maken. Voorafgaand daaraan bespreken we het programma van eisen met de brandweer.”

‘Ook eigen verantwoordelijkheid’
Zijgers is van mening dat huurders ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor brandveiligheid. “En daar kunnen wij hen bij helpen. Onze sociaal-consulenten en bouwkundig opzichters houden bij huisbezoeken bijvoorbeeld ook hun oren en ogen open. Zij zien of in de vluchtgang spullen staan of merken op dat in een woning een wirwar aan verlengsnoeren op de grond ligt.”

Aedes en Gooi- en Vechtstreek
Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze regio’s zijn onder meer verantwoordelijk voor de brandweerzorg. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wil samen met Aedes een project starten om de aanpak van brandveiligheid bij de corporaties in de regio verder te verhogen.

Bron: Aedes.

Een greep uit ons leveranciersregister

Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...