Ondernemerschap loont bij herbestemming zorgvastgoed

Ondernemerschap loont bij herbestemming zorgvastgoed

Gepubliceerd op:

Er komt steeds meer vastgoed leeg te staan en de behoefte aan woonruimte neemt toe. In het zorgvastgoed bijvoorbeeld. Platform 31 onderzocht in opdracht van het Expertteam Transformatie van het ministerie van BZK wat de succes- en faalfactoren zijn van tien verschillende transformaties van zorg naar woonruimte.

Aan de hand van interviews met de initiatiefnemers zijn de succes- en faalfactoren van de praktijkvoorbeelden op een rij gezet. De aanpak, de kansen en dilemma’s komen aan de orde. Aanvullend is geput uit de kennis van het experiment All-inclusive, waarbij een verdienmodel voor het oude verzorgingshuis door individuele verhuur aan lage inkomens is ontwikkeld. Tot slot heeft een expertgroep de uitkomsten van de studie aangescherpt.

Ondernemerschap loont, luidt een van de conclusies. De ondernemerszin, creativiteit en het vinden van draagvlak onder de lokale gemeenschap is groot belang bij het herbestemmen naar wonen. De marktvraag heeft wel zo zijn beperkingen. De regelgeving blijft complex, maar veel van de initiatiefnemers hebben werkoplossingen gevonden in de omgang hiermee. Het naderhand regelen betekent helaas nog wel het nodige risico voor de maatschappelijk investeerder.

Een greep uit ons leveranciersregister

Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...
CascoTotaal
Snel, flexibel en efficient bouwen ...
GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...