Amsterdamse corporaties renoveren 2.600 woningen

Gepubliceerd op:

De Amsterdamse woningcorporaties gaan bijna 2.600 sociale huurwoningen renoveren. De woningen zijn verspreid over zes Amsterdamse buurten. De omvangrijke aanpak kost de corporaties in totaal 192 miljoen Euro. Daarnaast is per corporatie 5 miljoen Euro (opgeteld 30 miljoen) beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De corporaties - Stadgenoot, De Key, Ymere, Rochdale, Eigen Haard en De Alliantie - pakken nu door in wijken waar al langere tijd plannen waren voor renovaties. Door de extra impuls vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan op drie hoofdpunten resultaat worden bereikt. Verduurzaming, verbetering van de woonkwaliteit en investering in de monumentale staat van de sociale huurwoningen.

Het gaat om wijken in Oost, West, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. In maart 2015 stemde  de gemeenteraad in met het voorstel van de corporaties en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aan de Commissie Stimuleringsfonds. Hierdoor kwam het budget van 30 miljoen euro beschikbaar uit het Stimuleringsfonds met als doel een impuls te geven aan renovaties van sociale huurwoningen in zwakkere buurten. Ruim een jaar later zijn alle renovatieplannen van de corporaties bekend. Ze zijn ook goedgekeurd door huurders en gemeente en inmiddels in gang gezet óf gaan binnenkort van start.

Een greep uit ons leveranciersregister


Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek ...