Betaalbaar huren moet op de politieke agenda

Betaalbaar huren moet op de politieke agenda

Gepubliceerd op:

De standpunten van politieke partijen over huren zijn belangrijk voor 79,6% van de huurders in het bepalen van hun stem. Dat blijkt uit de ledenraadpleging onder individuele leden en lidorganisaties van de Woonbond. Betaalbaarheid van het huren en voldoende beschikbare huurwoningen zijn de belangrijkste thema’s volgens zowel huurders als huurdersorganisaties.

De respondenten is ook gevraagd naar de huurprijs die ze betalen. Ruim 12% van de respondenten geeft aan in een sociale huurwoning (gereguleerd) te wonen, maar inmiddels toch een kale huurprijs boven de 710 euro te betalen. 54 % van de respondenten betaalt een kale huurprijs boven de 600 euro. Lidorganisaties (96,1%) en persoonlijke leden (89%) willen dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Ook is er veel steun voor huurverlaging voor lage inkomens met hoge huurprijzen. 80,7%% van de persoonlijke leden en 76,2% van de lidorganisaties is hier voor.

De respondenten zijn voor het bouwen van meer sociale huurwoningen. 86,9% van de lidorganisaties en 86.4% van de persoonlijke leden vindt dat dit moet gebeuren. Zowel huurders als huurdersorganisaties vinden dat middeninkomens ook een woning moeten kunnen krijgen in de sociale huursector. De inkomensgrens voor sociale huur, moet daarom omhoog, vindt 85,8% van de persoonlijke leden en 88,4% van de lidorganisaties.

Leden geven aan dat ze instemmingsrecht willen voor huurders bij verkoop van sociale huurwoningen door corporaties (86,9% van de lidorganisaties en 86,4% van de persoonlijke leden) en meer wettelijke mogelijkheden om de woning te laten verbeteren. 71,8% van de lidorganisaties en 85,8% van de persoonlijke leden is hier voor.

Een greep uit ons leveranciersregister

Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten ...
Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...