Grip op de corporatieknip

Grip op de corporatieknip

Gepubliceerd op:

Een uitdagend vraagstuk voor woningcorporaties.

Woningcorporaties staan door de recente ontwikkelingen op de woningmarkt, de gewijzigde visie van de overheid en maatschappelijke uitdagingen voor belangrijke en fundamentele keuzes. 

We zien dat corporaties hun verdienmodel heroverwegen en strategieën aanpassen waarmee ze hun belangrijkste doelstelling kunnen blijven uitvoeren: betaalbare huisvesting te verzorgen voor mensen die hier zelf niet toe in staat zijn.Wij van AWB geven u graag meer inzicht wat Total Cost of Ownership behelst en hoe u uw totale beheerskosten zo laag mogelijk kunt houden over de gehele levensduur van uw installaties en zoeken graag de dialoog met u op: Wat is uw visie hierop?

KetelBeheersPlan van AWB
Om grip te krijgen op de totale beheerskosten (TCO) heeft AWB een aanpak ontwikkeld op basis van samenwerking van de partijen in de keten. Centraal hierin staat de kwaliteit van onderhoud om uiteindelijk kosten te reduceren. Dit wordt het ketelbeheersplan (KBP) genoemd. Het uitgangspunt achter deze filosofie is een diepgaande analyse van storingscijfers bij 45.000 cv- toestellen over een periode van 2 jaar. Dit heeft bijgedragen aan het inzicht hoe de beheerskosten zich opbouwen over de levensduur van het toestel en welke factoren hierop van invloed zijn.

Hoe kan de organisatie van AWB bijdragen aan een lagere TCO?
Wij zijn ons ervan bewust dat alleen een goed product niet voldoende is. Ook de organisatie achter het product zal de lagere TCO ondersteunen. Dit doen wij door een intensieve samenwerking met de betrokken partijen op het gebied van:
  • Op maat gemaakte training en opleiding.
  • Gezamenlijk inbedrijfstellen van nieuwe toestellen.
  • Continue bewaking van de kwaliteit van het onderhoud.
  • Regelmatig overleg met de betrokken partijen over kwaliteit en kosten van het onderhoud.
  • Beheersen van deze kosten door garanderen van een kostenmaximum.
Wilt u meer grip krijgen op uw beheerskosten van uw ketelpark? Graag zouden wij samen met u en uw servicepartij een analyse van uw ketelpark willen maken. In deze analyse wordt per type toestel en per bouwjaar het aantal storingen vergeleken met onze norm. Op basis van eventuele afwijkingen kunnen preventieve maatregelen worden voorgesteld. Ook behoort kostenmaximalisatie door AWB tot de mogelijkheden. Wilt u hiervoor een afspraak maken? Neem dan contact op met Peter Schilder via 020-5659400 of maak een afspraak via www.awb.nl/cxv

Een greep uit ons leveranciersregister

Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V.
Optimale tevredenheid van opdrachtgevers en huurders ...
MASTUM bv
MASTUM ontzorgt u graag door samen met u de staat van de daken in kaart te brengen ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...