Groningse corporaties vragen aandacht voor aardbevingsproblematiek

Groningse corporaties vragen aandacht voor aardbevingsproblematiek

Gepubliceerd op:

De 13 corporaties in de provincie Groningen, hebben al geruime tijd te maken met de problemen voortvloeiend uit de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Zij willen hun huurders veilig huisvesten, maar ze vinden dat er antwoorden noch middelen komen om dat voor elkaar te krijgen.

De corporaties hebben daarom de conclusie getrokken dat het niet lukt om al samenwerkend tot bevredigende oplossingen te komen. De gesprekken over oplossingen met NCG, NAM en CVW lopen vast. De woningcorporaties willen de ruim 120.000 huurders van de ongeveer 60.000 woningen een uitspraak kunnen doen over de veiligheid van een woning in het aardbevingsgebied. Daartoe is volgens de corporaties duidelijkheid nodig op vijf punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid.

“Alleen als op deze vijf punten duidelijkheid bestaat, kunnen corporaties  de verantwoordelijkheid nemen en een actief investerings- en strategisch voorraadbeleid voeren. Nu dreigt het tegendeel: onderhoud en investeringen in renovaties moeten worden uitgesteld, omdat onduidelijkheid blijft bestaan. Dat kan niet veel langer duren zonder vervolgschades.” De corporaties doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om duidelijkheid te geven. Daarom hebben zij gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Het gaat om de corporaties Wierden en Borgen, Marenland, Lefier, Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Patrimonium, de Huismeesters, Steelande Wonen, de Delthe, Uithuizer Woningbouw, Woonzorg Nederland en Wold en Waard.

Een greep uit ons leveranciersregister

PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
CascoTotaal
CascoTotaal ontwikkelt en realiseert prefab bouwconcepten voor de zakelijke markt ...