Gemeenten en corporaties mogen meer van elkaar verwachten

Gepubliceerd op:

De afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties mogen best wat scherper. Dat staat in een rapport dat de adviescommissie onder leiding van voormalig VROM minister Sybilla Dekker onlangs uitbracht. De commissie vindt dat de relatie tussen gemeenten en corporaties minder vrijblijvend moet worden. Ze mogen meer van elkaar gaan verwachten.

De titel van het adviesrapport luidt ‘Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend.’ Dat dekt dan ook meteen de lading. De commissie pleit ervoor om de teugels tussen corporaties en gemeenten strakker aan te trekken. De vrijblijvendheid van de afgelopen jaren is geen optie meer volgens de commissie. Zo moeten gemeenten meer inzicht kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, waardoor ze beter weten wat ze van de  corporaties mogen verwachten. Corporaties mogen op hun beurt van de gemeenten verwachten dat ze een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben waarop zij hun koers weer kunnen uitstippelen. De commissie stelt dan ook een verplichte gemeentelijke woonvisie voor, op te nemen in de Woningwet. Prestatieafspraken moeten verder leiden tot heldere overeenkomsten met strakke afspraken.

De commissie pleit ook voor beter toezicht vanuit het rijk en introduceert daarbij arbitrage als nieuw instrument, naast de rol van de minister als geschillenbeslechter. Het advies van de commissie is geschreven naar aanleiding van de paragraaf ‘Woningmarkt’ uit het regeerakkoord. De VNG zal binnenkort een standpunt innemen naar aanleiding van dit advies.

Bron: vng.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...