Inspectus Inventariseert | Asbest | Houtaantasters | Kruipruimtes| Loden leidingen | Ongedierte

Inspectus Inventariseert | Asbest | Houtaantasters | Kruipruimtes| Loden leidingen | Ongedierte

Gepubliceerd op:

Voor de start van projecten is het van groot belang te inventariseren wat de staat van de woningen is. Dit om de juiste aanpak van renovatie, verduurzaming of onderhoud te bepalen. Heersende problematiek kan effectief worden aangepakt zodat de woningen klaargemaakt worden voor de toekomst.

  • Is er asbest aanwezig?
  • Zijn er nog loden leidingen?
  • Is er sprake van vochtproblematiek?
  • Zijn er sporen van zwam of houtaantastende insecten?
  • Wat is dat status van de kruipruimte?
  • Is er ongedierte aanwezig?
Inspectus brengt het allemaal in kaart.

Er volgt een rapportage en helder advies (plan van aanpak) waarmee uitvoerende partijen direct aan de slag kunnen. Voor onderzoeken als flora en fauna, brandoverslag en dergelijke worden vaste partners ingeschakeld. Op die manier wordt een efficiënt proces gecreëerd wat zorgt voor kostenbesparing, tijdswinst en tevreden bewoners.

Woningcorporaties profiteren van jarenlange ervaring, gecombineerd met een persoonlijke en zorgvuldige aanpak. Een gezonde, duurzame leefomgeving is waar het om draait.

www.inspectus.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...