Inspectus Inventariseert | Asbest | Houtaantasters | Kruipruimtes| Loden leidingen | Ongedierte

Inspectus Inventariseert | Asbest | Houtaantasters | Kruipruimtes| Loden leidingen | Ongedierte

Gepubliceerd op:

Voor de start van projecten is het van groot belang te inventariseren wat de staat van de woningen is. Dit om de juiste aanpak van renovatie, verduurzaming of onderhoud te bepalen. Heersende problematiek kan effectief worden aangepakt zodat de woningen klaargemaakt worden voor de toekomst.

  • Is er asbest aanwezig?
  • Zijn er nog loden leidingen?
  • Is er sprake van vochtproblematiek?
  • Zijn er sporen van zwam of houtaantastende insecten?
  • Wat is dat status van de kruipruimte?
  • Is er ongedierte aanwezig?
Inspectus brengt het allemaal in kaart.

Er volgt een rapportage en helder advies (plan van aanpak) waarmee uitvoerende partijen direct aan de slag kunnen. Voor onderzoeken als flora en fauna, brandoverslag en dergelijke worden vaste partners ingeschakeld. Op die manier wordt een efficiënt proces gecreëerd wat zorgt voor kostenbesparing, tijdswinst en tevreden bewoners.

Woningcorporaties profiteren van jarenlange ervaring, gecombineerd met een persoonlijke en zorgvuldige aanpak. Een gezonde, duurzame leefomgeving is waar het om draait.

www.inspectus.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Sdu
Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...
Pre-Lite
Pre-Lite levert een breed assortiment hoogwaardige LED armaturen tegen de scherpste prijs in Nederland ...
Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...