Amsterdam, Haarlem en Almere starten woononderzoek

Amsterdam, Haarlem en Almere starten woononderzoek

Gepubliceerd op:

Gemeenten en woningcorporaties in de regio's Amsterdam, Almere en Haarlem gaan samen een regionaal woononderzoek uitvoeren. Ze willen de woonsituatie, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld brengen. Met deze informatie kunnen ze straks gerichter beleid inzetten om de crisis op de woningmarkt te lijf te gaan.

Om de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden, is het van belang om aanbod en vraag beter op elkaar aan te laten sluiten. Om dat te kunnen realiseren hebben gemeenten en woningcorporaties inzicht nodig in de wensen van de woonconsument, de knelpunten in de doorstroming en de werkelijke verhuisstromen. In de regio’s Almere, Amsterdam en Haarlem wordt daar nu een grootschalig woononderzoek voor opgezet. Ze hebben ervoor gekozen om dit regionaal aan te pakken omdat verhuizingen en woonwensen nu eenmaal geen gemeentegrenzen kennen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek gaan gemeenten en corporaties bepalen wat en waar er gebouwd zal worden de komende jaren.

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam doen mee, evenals Almere, alle gemeenten in de regio Haarlem, vrijwel alle woningcorporaties die in deze regio's zijn gevestigd en de provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker.

Een greep uit ons leveranciersregister

Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
WoonEnergie
Als onderdeel van Eneco is WoonEnergie de brug naar de corporatiemarkt voor de innovatie ontwikkelingen ...