Veel belangstelling voor subsidie huisvesting vluchtelingen

Veel belangstelling voor subsidie huisvesting vluchtelingen

Gepubliceerd op:

353 gemeenten, woningcorporaties en bedrijven hebben tot nu toe ruim 16 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de bouw van huizen voor vluchtelingen. De subsidieregeling bestaat sinds 1 februari. In totaal is er bijna 90 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het huisvesten van 14.000 vluchtelingen. Het is niet bekend hoeveel aanvragen al zijn gehonoreerd.

Omdat er in Nederland te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn, zitten er inmiddels 15.000 mensen in asielzoekerscentra die eigenlijk een huurwoning zouden moeten krijgen. De subsidieregeling moet er voor zorgen dat deze groep doorstroomt naar woningen in gemeenten maar dat reguliere woningzoekenden niet extra lang hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Tot nu toe kreeg iedere vluchteling of gezin met een verblijfsvergunning een eigen sociale huurwoning toegewezen.

De meeste gemeenten, woningcorporaties en bedrijven die een aanvraag hebben ingediend, willen het geld gebruiken om een gebouw zonder woonbestemming, zoals een kantoor of verzorgingstehuis, om te bouwen. In de overige aanvragen gaat het om de bouw van extra sociale huurwoningen. De aanvragers krijgen eenmalig 6250 per vluchteling die er gaat wonen.

Bron: Nos.nl / ANP

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...
Spectrus B.V.
Spectrus Licht & Advies gaat verder dan alleen verlichting ...