VNG presenteert 10 punten voor een betere woningmarkt

VNG presenteert 10 punten voor een betere woningmarkt

Gepubliceerd op:

De VNG heeft vandaag een tienpuntenplan voor een betere woningmarkt aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze voorstellen zijn een antwoord op de woonvisie die het kabinet in juli van dit jaar presenteerde. De VNG mist in deze visie van het kabinet een integrale aanpak van knelpunten op de woningmarkt, terwijl de gestagneerde woningmarkt hier wel om vraagt. 

De belangrijke punten zijn volgens de VNG:

  1. Gemeenten moeten ruimtelijke ontwikkeling kunnen financieren
  2. Borg de positie van de corporaties
  3. Zet in op wonen met zorg
  4. Bied meer ruimte voor woningbouw
  5. Verbeter de particuliere woningvoorraad
  6. Zet meer in op energiebesparing
  7. Zorg voor huisvesting van arbeidsmigranten 
  8. Zorg voor huisvesting van statushouders
  9. Ontwikkel instrumenten voor grondbeleid
  10. Vereenvoudig het omgevingsrecht

Betere woningmarkt
De VNG wil met deze tien punten bijdragen aan een betere woningmarkt, met voldoende mogelijkheden voor gemeenten om de verantwoordelijkheden op zich te nemen die het kabinet bij hen neerlegt.

Wat wij van het kabinet verwachten is een actieve houding om gemeenten en anderen in staat te stellen de markt weer vlot te trekken.

Meer informatie
Hieronder vindt u de voorstellen van de VNG met uitgebreide argumentatie.

Bron: VNG

Een greep uit ons leveranciersregister

NEH Shared Services
Wij ontzorgen al meer dan 65 woningcorporaties op het gebied van: cloudservices ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...
Leadership Solutions
We empower your success!