Beloning bestuurders binnen wettelijke normen

Beloning bestuurders binnen wettelijke normen

Gepubliceerd op:

Beloningen van corporatiebestuurders voldoen aan de huidige wettelijke normen. Dat staat in een brief van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) aan de Tweede Kamer. Beloningen van corporatiebestuurders kwamen aan de orde in het Kamerdebat over het rapport van de enquêtecommissie Woningcorporaties op 2 en 3 december 2014.

In een steekproef van FNV Bouw worden huidige beloningen vergeleken met de maximale beloningen die in 2020 zullen gelden. De maximumbedragen in 2020 liggen uiteraard lager dan de nu geldende norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Aedes en VTW nemen afstand van het beeld dat bestuurders zich niet aan deze wet houden.

Albert Kerssies, directeur VTW vindt dat de Tweede Kamer onjuiste conclusies trekt op basis van beperkte informatie van de FNV, waarin de verkeerde gegevens met elkaar worden vergeleken. “Vorig jaar ontving ongeveer drie procent van de bestuurders een beloning boven het wettelijk maximum van 130 procent van een ministersalaris. Hierbij gaat het om bestuurders die zich kunnen beroepen op bestaande afspraken onder het arbeidsrecht en onder het overgangsrecht van de WNT vallen. Vanaf 2011 zijn, op basis van onze eigen sectorcode, de beloningen van nieuwe arbeidsovereenkomsten structureel lager ingeschaald. Bij bestaande beloningsafspraken die boven de (Balkenende-)norm van de sectorcode uitstegen, is door een groot deel van de Raden van Commissarissen de beloning in overleg met de bestuurder bevroren of aangepast.”

Sinds 1 januari 2013 geldt de WNT. Gezien de publieke taak van corporaties staan Aedes en de VTW achter de invoering van deze wet. De WNT geldt voor alle bestuurders van woningcorporaties. Bestuurders die op of na 1 januari 2013 zijn benoemd, moeten voldoen aan de WNT. Voor bestuurders die voor het ingaan van de WNT zijn benoemd, geldt een overgangstermijn van vier jaar. Daarna moet de beloning binnen drie jaar worden afgebouwd naar het maximumbedrag van de staffelregeling voor woningcorporaties. Deze is toegevoegd aan de WNT op 1 januari 2014 en bepaalt de maximaal toegestane beloningen op basis van de grootte van de corporatie en het inwonersaantal van de gemeente. Eventuele beloningsafspraken van voor november 2011, het moment van besluitvorming over de invoering de WNT, blijven geldig voor de overgangstermijn van vier jaar.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...