VvE Energiebespaarlening tijdelijk ruimer voor VvE’s met corporatiewoningen

VvE Energiebespaarlening tijdelijk ruimer voor VvE’s met corporatiewoningen

Gepubliceerd op:

Het Nationaal Energiebespaarfonds financiert vanaf nu ook VvE’s waarin woningcorporaties meer dan 50 procent van de woningen bezitten. Daardoor kunnen particulieren, die voorheen vanwege de samenstelling van hun VvE niet voor financiering in aanmerking kwamen, nu ook een VvE Energiebespaarlening afsluiten met hun VvE.

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar financiering breder beschikbaar gesteld voor VvE’s waarin, naast particuliere eigenaren, ook een woningcorporatie woningen in eigendom heeft, het zogeheten gemengd bezit. Door deze verruiming hebben VvE’s waarin een woningcorporatie meer dan 50 procent van de woningen bezit, vanaf juli 2020 ook de mogelijkheid financiering bij het fonds aan te gaan. Om dit mogelijk te maken stelt het ministerie € 25 miljoen aan het Nationaal Energiebespaarfonds beschikbaar. Hierdoor is het fonds in staat om nog eens € 100 miljoen bij private financiers aan te trekken, zodat er € 125 miljoen beschikbaar is voor deze VvE’s. De Rijksoverheid neemt deze maatregel in het kader van het Urgenda-vonnis.

Tijdelijke maatregel
De juridische structuur van een VvE maakt het momenteel moeilijk voor woningcorporaties zelf hun deel van de kosten van verduurzaming te financieren, als particuliere eigenaren binnen de VvE dat niet eveneens doen. Particuliere woningbezitters binnen een VvE hebben doorgaans echter niet allemaal voldoende eigen middelen voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor komt de verduurzaming bij woningcomplexen met gemengd bezit moeizaam van de grond.
Door de verruiming maakt het Nationaal Energiebespaarfonds de financiering van deze complexen wel mogelijk. Omdat het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven is geroepen voor particuliere woningeigenaren, zou het fonds zelf het liefst alleen het particuliere deel van de VvE financieren. Het Nationaal Energiebespaarfonds en het ministerie zijn daarom ondertussen in overleg over een onderzoek naar een mogelijke opt-out-regeling, waarbij de corporatie voor eigen financiering zorgt, terwijl de particuliere eigenaren een lening afsluiten. Totdat dat zover is, kunnen gemengde VvE’s nu in elk geval verder met verduurzamen.

Reactie Aedes
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, laat in een reactie weten blij te zijn dat de mogelijkheden voor VvE’s verruimd worden. “Wij zien ook het probleem dat verduurzaming hier lastig van de grond komt. We zouden graag zien dat een corporatie zelf het benodigde bedrag mag inleggen. De rest van de VvE kan dan een lening aangaan. Nu is het zo dat de corporatie ook meedoet in die lening, terwijl ze zelf goedkoper financiering kan krijgen. We zijn blij dat de mogelijkheden voor complexen met veel corporatiewoningen nu verruimd worden, totdat er eventueel een opt-out komt. Dan hoeven corporaties niet af te wachten, maar kunnen ze als ze dat willen aan de slag.”

Meer weten?
Neem voor meer informatie gerust contact op met onze VvE-accountmanagers. Alle formulieren die u nodig heeft voor een aanvraag van een VvE Energiebespaarlening, zoals het Investeringsreglement en de verklaring die de woningcorporatie moet aanleveren, vindt u op onze pagina Downloads.

Veelgestelde vragen over financiering voor VvE’s met corporatiewoningen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Berenschot Search
Grondlegger van vooruitgang ...
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...
Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...