Voor de toekomst van woningcorporaties draait alles om inzicht

Voor de toekomst van woningcorporaties draait alles om inzicht

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties staan voor een stevige uitdaging. Veel corporaties zien de kosten stijgen doordat processen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT kunnen daar verandering in brengen. Dit heeft direct een positief effect op de liquiditeitspositie, leidt tot efficiënter debiteurenbeheer en een beter imago.


Zoals het er nu uitziet, gaat de nieuwe Woningwet binnenkort van kracht. De Verhuurderheffing zet de huurprijzen onder druk en maakt dat corporaties moeten inkrimpen. Daarnaast is elke organisatie, dus ook woningcorporaties, bezig met duurzaamheid. Het zijn roerige tijden voor corporaties die om verschillende redenen op kosten moeten besparen en genoodzaakt zijn te veranderen.
Meer inzicht in de processen biedt organisaties een quick win, dat geldt ook voor woningcorporaties. SAP Intelligent Business Operations (IBO) is hierbij het middel om zonder ingrijpende aanpassingen aan het bestaande, vaak heterogene IT-landschap, succesvol in te zetten.

Losse processen
Woningcorporaties werken veel met terugkerende processen. Zoals het moment waarop een bestaande huurder gaat verhuizen. Of periodiek onderhoud zoals schilderwerk. En ook de reactie op huurachterstanden, voor een effectief debiteurenbeheer, verloopt bijvoorbeeld volgens een vast proces.
De verschillende afdelingen – en soms ook ingehuurde bedrijven ¬– die hierbij betrokken zijn, hebben niet altijd voldoende inzicht in het complete proces. Als de verschillende partijen onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars activiteiten, leidt dat tot vertragingen. En vertraging brengt de liquiditeitspositie in gevaar door bijvoorbeeld leegstand, achterstallig onderhoud of betalingsproblemen. Voor veel woningcorporaties is dit een herkenbaar probleem. Een probleem dat bovendien lastig op te lossen lijkt doordat het over de hele breedte van de complete organisatie speelt. En juist de organisatorische silovorming is een belangrijk deel van het probleem.

Eén overkoepelende oplossing
“Corporaties schrikken van het idee om alle processen te moeten reorganiseren in verschillende systemen, en van de tijd, kosten en risico’s die daarvoor nodig zijn”, zegt Deniz Yilmaz van SAP. “Maar we moeten ons realiseren dat de tijden veranderd zijn. Er is inmiddels zoveel meer mogelijk. De huidige situatie met al die verschillende systemen, oplossingen en processen, kunnen we nu samenbrengen in één overkoepelende oplossing.”

Die oplossing heet Intelligent Business Operations (IBO) en draait op het in-memory platform SAP HANA. Daardoor biedt het realtime inzicht in de data afkomstig uit alle systemen waarmee een organisatie werkt. Zoals de gestructureerde data uit mogelijk losstaande systemen voor CRM, Finance en het ERP. Maar ook ongestructureerde data zoals berichten op social media.
“Met IBO beschikken corporaties over een totaalbeeld van processen, zowel voor, tijdens als na afronding. Bovendien is dat inzicht toegankelijker dan ooit. Waar je vroeger een dure data scientist met tien jaar wiskunde moest inhuren, is het nu een kwestie van een app opstarten.”
Meer inzicht in de eigen processen, biedt woningcorporaties bovendien de mogelijkheid om de dienstverlening naar huurders te verbeteren wat bijdraagt aan een beter imago. Bijvoorbeeld door een boze brief met een betalingsherinnering achteraf te vervangen door een berichtje naar een huurder vooraf met daarin een directe link om te betalen.

Dankzij meer inzicht in de processen, kunnen woningcorporaties eenvoudiger, sneller en betere beslissingen nemen. Daardoor verlopen de processen efficiënter en dalen de kosten. En het is niet nodig bestaande systemen te vervangen of processen ingrijpend aan te passen. Intelligent Business Operations van SAP biedt woningcorporaties daarmee een toegankelijke oplossing als antwoord op de roerige tijden van nu.Voor meer informatie: Marcel ten Brinke, Sales Executive SAP
Tel. 06 55292763
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/software-ontwikkeling/sap-nederland-bv

Een greep uit ons leveranciersregister

REALMAP
Optimale strategie voor vastgoedorganisaties ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
WEBO
WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...