Woningcorporatie Portaal pleit voor huur naar inkomen

Woningcorporatie Portaal pleit voor huur naar inkomen

Gepubliceerd op:

Net als alle andere corporaties staat woningcorporatie Portaal de komende jaren voor een grote uitdaging. In 2016 verleende de minister van Wonen en Rijksdienst Portaal ontheffing, waardoor zij in vrijwel alle gemeenten waar zij nu werkzaam is voluit kan blijven werken. Met de gemeenten waar Portaal ontheffing voor kreeg zijn prestatieafspraken gemaakt, die moeten leiden tot voldoende betaalbare en duurzame woningen voor iedereen die daar recht op heeft.

Portaal richt zich op innovatie op meerdere vlakken om haar doelstellingen te bereiken. Door nieuwe woonvormen zoals Place2bU in Utrecht, waar statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en studenten bij elkaar wonen om elkaar te helpen.

Preventie grote schulden
Daarnaast zet Portaal zich in om oudere flatgebouwen zeer energiezuinig te maken door het plaatsen van zonnepanelen, warmte terugwin-installaties en vergaande isolatie. Verder komt Portaal ook sneller in actie bij huurachterstanden en (het vermoeden van) schulden. Samen met andere organisatie als Schuldhulpverlening en Maatschappelijk werk voorkomt de corporatie zo steeds vaker dat mensen zodanig in de schulden raken dat ze geen uitweg meer zien.

Huur naar inkomen
Portaal blijft een groot voorstander van huur naar inkomen. De corporatie pleit hier dan ook voor in politiek Den Haag. Portaal denkt hierbij aan een jaarlijkse inkomenstoets op basis waarvan de hoogte van de huur wordt vastgesteld. Zo betalen mensen nooit te veel, maar ook nooit te weinig huur en wordt de betaalbaarheid van wonen gegarandeerd.

Woningen voor middeninkomens
Daarnaast blijft Portaal van mening dat woningcorporaties moeten kunnen bouwen voor mensen met een middeninkomen. Woningen van tussen de 700 en 900 euro per maand zijn onvoldoende interessant voor commerciële partijen, waardoor de bouw van deze woningen dan ook niet voldoende op gang komt. Hierdoor zijn er voor mensen met een inkomen tussen de 30.000 en 45.000 euro nauwelijks woningen beschikbaar. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.

Een greep uit ons leveranciersregister

Weikhoplex
De nieuwe generatie dak- en gevelprofielen ...
Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid ...