Woningcorporaties, huurdersverenigingen en Hollands Kroon aan de slag met prestatieafspraken

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en Hollands Kroon aan de slag met prestatieafspraken

Gepubliceerd op:

De gemeente Hollands Kroon heeft samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen in de gemeente de prestatieafspraken ondertekend. De afspraken gelden tot 2021 en gaan over samenwerken, sociale voorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen. Een uitgangspunt is dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Ook gaan de corporaties zich inzetten om woningen te verduurzamen om zo de woonlasten te verlagen en het wooncomfort te vergroten.

Eén van de eerste concrete resultaten van de prestatieafspraken is de afronding van de herstructurering Middenmeer. Nadat de procedures zo snel mogelijk zijn doorlopen, start de Wooncompagnie in 2017 met de bouw van vijftig sociale huurwoningen.

Samenwerken
Wethouder Theo Groot is blij met de afspraken: “Grootste winstpunt is dat er nu afspraken liggen die breed gedragen worden en dat duidelijk is wat we de komende jaren van elkaar mogen verwachten.” De afspraken zijn tot stand gekomen na een intensief gezamenlijk traject met de woningcorporaties en de huurders. Er is afgesproken dat alle partijen gezamenlijk werken aan de volkshuisvestingsopgaven, door met elkaar af te stemmen en begrip te hebben voor elkaars beleid en agenda.

Nieuwe woningwet 2015
In 2015 is de Woningwet herzien, waardoor het speelveld is veranderd. Gemeenten, huurders en corporaties maken gezamenlijke afspraken en gaan daarnaast met elkaar in gesprek over de jaarlijkse opgaven en ambities. Uitgangspunt is dat alle partijen gelijkwaardig aan tafel zitten.

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Hercules
Software voor woningcorporaties en studentenhuisvesters ...
Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...